Plannen voor herontwikkeling woonzorgcentrum Ielânen Sneek: Blijft Kinderboerderij behouden?

SNEEK- Het huidige woonzorg- en behandelcentrum Ielânen aan de Harste in Sneek dateert uit 1979 en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen op het gebied van energie, klimaatbeheersing en zorgverlening aan kwetsbare mensen. Patyna wil op deze locatie daarom graag een inclusieve wijk realiseren waarin wonen en zorg in elkaars verlengde liggen en waarin zorg een natuurlijk onderdeel van de omgeving/gemeenschap vormt.

Nieuwbouw woonzorgcentrum

Patyna wil de nieuwbouw realiseren op eigen terrein. Het huidige woonzorgcentrum wordt pas gesloopt als het nieuwe centrum klaar is. De grond die vrijkomt door de sloop, wordt verkocht aan een derde partij die de woningbouw realiseert binnen de door de gemeente gestelde kaders.

Huur- en koopwoningen

Patyna heeft plannen ingediend voor de bouw van 142 intramurale woningen (zorg) en maximaal 110 zelfstandige/extramurale woningen die bijdragen aan de kwaliteit van het woonzorg-aanbod. Het gaat om een mix van gereguleerde huurwoningen (sociale huur, goedkope middenhuur), duurdere middenhuur en/of vrije sector huurwoningen (geliberaliseerde huur) en/of koopwoningen. Onderdeel van het totale plan is ook ondersteunende infrastructuur en faciliteiten voor de bewoners en inwoners van Sneek, hierbij kan onder andere gedacht worden aan dagbesteding.

Kinderboerderij

In het nieuwe plan is in principe geen ruimte voor de kinderboerderij. De gemeente wil de kinderboerderij graag behouden maar Patyna is eigenaar van de grond waarop de kinderboerderij is gevestigd. De gemeente voert momenteel gesprekken met de verschillende partijen over de mogelijkheden om de kinderboerderij, al dan niet in aangepaste vorm, op de huidige locatie te behouden.

Intentieovereenkomst/voorbereidingskrediet

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 december 2021 besloten om in te stemmen met een intentieovereenkomst om de haalbaarheid van de herontwikkeling van de Ielânen te onderzoeken en deze met Patyna aan te gaan. Om het project tijdens de intentiefase te kunnen begeleiden is een voorbereidingskrediet nodig. Uit dit krediet worden de ambtelijke kosten gedekt. De kredietaanvraag wordt op 3 februari 2022 behandeld in de raad.