Plannen voor Tichelaarlocatie in Makkum zijn ambitieus

MAKKUM - Het voorstel voor de herontwikkeling van de locatie van de voormalige Koninklijke Tichelaar zijn bepaald ambitieus.

 Het plan gaat uit van het behoud van de monumentale panden aan de Turfmarkt door de locatie een nieuwe invulling te geven. De voormalige productiefaciliteit wordt in het voorstel gesloopt. Het gaat dan om de éénlaagse glazen aanbouw achter de panden aan de Turfmarkt. Hierdoor ontstaat een groot plein. Aan dit nieuwe plein ontstaan verschillende deelplannen die elkaar versterken: passende seniorenwoningen, woningen voor intensieve zorg van Zorggroep Patyna, een dorpskamer op de begane grond van de monumentale panden en reguliere appartementen op de verdiepingen van diezelfde monumentale panden. Om al deze deelplannen te kunnen realiseren zal ook het gebouw achter op het terrein [het voormalige laboratorium] worden gesloopt Hierdoor ontstaat een te ontwikkelen locatie met een omvang van een kleine tienduizend vierkante meter nabij het centrum van Makkum.

Aan de meeste functionele zaken is gedacht. Zo zijn er voldoende goede parkeerplaatsen op logische plekken rondom de zorgwoningen. Deze plekken zijn primair bedoeld voor bezoekers en medewerkers van Patyna, maar ook voor de huisarts of ambulance.

In de 32 zorgwoningen wordt een zo goed mogelijke intensieve verleend. Aan weerszijden van een binnengang worden vier zogenaamde Rug aan Rug woningen gerealiseerd met een aparte slaapkamer en eigen sanitair. Per acht bewoners is er een grote gezamenlijke huiskamer. Een besloten binnentuin completeert het project.

Om ervoor te zorgen dat de bewoners op een aangename manier kunnen leven, wordt de ruimte tussen de twee woonblokken ingericht als een woonstraat met veel groen, afwijkende kleuren en materialen en bankjes.. Daar kunnen alleen voetgangers door heen.

De vier seniorenwoningen aan de Estrikwerk zijn ongeveer 100 vierkante meter groot, met twee slaapkamers en een ruime badkamer. Twee hebben uitzicht op de straat en de andere twee op de tuin. De appartementen hebben de hoofdingang aan de achterzijde van de panden zodat daarmee de ingang ook afgescheiden is van de functies op de begane grond.

Door: Frans van Egmond/Makkum Nieuws

Oog voor historie

De ‘drager’ van het plan is het grote, openbare binnenplein, dat de contouren van de huidige productiehallen van Koninklijke Tichelaar volgt. Daarmee is het een belangrijke verwijzing naar de grote historie van deze plek in Makkum. Het is de bedoeling om in dit plein veel materiaal toe te passen van Koninklijke Tichelaar, terwijl een deel van de begane grond wordt ingericht als museum. Naast haar rijke historie kan Tichelaar ook laten welke prachtige producten zij nu maakt. Er wordt zelfs aan gedacht om aan dit museum een klein winkeltje te koppelen waar bezoekers producten van Tichelaar kunnen kopen. Het plein, dat openbaar toegankelijk is, wordt zo een tentoonstellingsruimte van die prachtige producten en een aangename verblijfsruimte voor bewoners, omwonenden en Makkumers.

De monumentale panden aan de Turfmarkt worden in ere hersteld en geschikt gemaakt voor diverse functies. Op de verdiepingen zijn zeven royale appartementen voorzien. Op de begane grond is een dorpskamer gepland, niet alleen ten behoeve van de cliënten van Patyna, maar voor heel Makkum. Een plek om elkaar te ontmoeten, een kop koffie te drinken, een kaartje te leggen of ‘gewoon’ de krant te lezen.

Het is tenslotte de bedoeling om de aanbouw naast de monumentale panden te slopen en de oude situatie van Turfmarkt in ere te herstellen. In het verleden was immers naast de huidige monumentale panden een boerderij gesitueerd.