Puzzel kruising Middelzeelaan – Groenedijk in Sneek wordt gelegd

Foto PvdA SWF, Johan Feenstra

SNEEK-5 september 2022 worden de werkzaamheden aan het kruispunt dat de Middelzeelaan en de Groenedijk samenbrengt, hervat. Het project heeft maanden stilgelegen, maar eind oktober moet het kruispunt echt gereed zijn. Het vernieuwde kruispunt moet gaan bijdragen aan een veilige leefomgeving voor al het deelnemende verkeer.

Wethouder Michel Rietman is blij dat het project eindelijk wordt voortgezet: “Goede en veilige verbindingen zijn essentieel voor onze Mienskip. Dat geldt ook voor dit drukke kruispunt. De schoonheidsprijs gaan we hier niet meer mee winnen, daar heeft het veel te lang voor geduurd. Maar ik ben blij dat we het project de komende maanden alsnog kunnen afronden.”

Fouten in voorbereiding en uitvoering

Wat op het oog een eenvoudige herinrichting van een kruising leek, loopt allesbehalve eenvoudig. In de voorbereiding en de uitvoering zijn fouten gemaakt. Na een tijd van overdenken, evalueren en opnieuw plannen, gaat er nu weer gebouwd worden aan de kruising.

Het doel van het kruispunt blijft hetzelfde: Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars door de snelheid van het overige verkeer te matigen.

Extra strook voor groot verkeer

Het plan voor het kruispunt is ongewijzigd gebleven. De kruising wordt versmald, er komen opstelmogelijkheden voor fietsers en de constructie naast het kruispunt wordt verbeterd. De laatste verbetering moet ervoor zorgen dat grote voertuigen, ondanks de versmalling, door de extra ruimte naast naast het kruispunt, probleemloos over het kruispunt kunnen manoeuvreren.

Kruispunt tot eind oktober afgesloten voor doorgaand verkeer

De werkzaamheden worden naar verwachting in oktober afgerond. Dan moet alles gereed zijn. Gedurende de werkzaamheden is het kruispunt afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf de kant van de Ath Bonninghaleane (kant van het centrum) wordt een tijdelijke aansluiting naar de wijk aangelegd om zo de bereikbaarheid naar de wijk van deze kant te behouden. Verkeer vanuit oostelijke richting (kant van Offingawier) kan de wijk in via de andere kant van de Middelzeelaan, daar waar de Middelzeelaan, Groenedijk en de Offingawiersterleane elkaar kruisen.

Zodra het kruispunt is opgeleverd, zal de gemeente gaan monitoren of de aanpassingen de gewenste uitwerking hebben: “Met elkaar willen we deze gemeente bouwen. Dat betekent ook dat we achteraf zullen kijken en informeren bij bewoners en gebruikers of de aanpassingen werken”, aldus wethouder Mobiliteit, Michel Rietman.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden