Scholen en verenigingen stoppen met ophalen oud papier, gemeente neemt het over

Foto De Fryske Marren

DFM - Vanaf 2021 gaat gemeente De Fryske Marren overal het oud papier inzamelen. Tot en met december 2020 gebeurt dit voor een deel van de routes nog door scholen en verenigingen, maar in verband met de dalende prijs voor oud papier kan dit niet meer uit voor de vrijwillige inzamelaars. Vanaf 2021 neemt de gemeente daarom deze routes over. Daarom krijgen alle huishoudens voor 1 januari een oud papier.

In verband met de jarenlange inzet van de scholen en verenigingen, is er een compensatieregeling voor de inzamelaars. Op die manier houden zij nog een tijdje een inkomstenbron. De prijs voor oud papier is vanaf 2021 in heel Europa zo’n stuk lager, dat hierdoor de kosten hoger worden dan de baten. De twintig scholen en verenigingen die nu nog inzamelen, hebben daarom allen besloten om na dit jaar te stoppen en gebruik te maken van de compensatieregeling.

Inzameling gaat door
Tot en met december blijven scholen en verenigingen nog inzamelen en kunt u volgens planning het oud papier in bundels langs de weg zetten. Dit oud papier levert nog geld op voor de inzamelaars, volgens de huidige oud papierprijs. Vanaf 2021 is de prijs lager. ,,Omdat we willen voorkomen dat oud papier bij het restafval terecht komt, neemt de gemeente deze routes over. Papier kan op die manier worden hergebruikt en zo voorkomen we hogere kosten door onnodige verbranding van restafval'', aldus DFM.

De oud papier container is gratis
Een deel van de huishoudens in De Fryske Marren heeft al een oud papiercontainer. De resultaten hiermee, qua hoeveelheid oud papier dat wordt opgehaald, zijn volgende de gemeente goed. Ook de huishoudens die nu nog geen oud papiercontainer hebben, ontvangen deze de komende weken gratis. Zij ontvangen hier binnenkort een brief over. De container wordt vanaf januari 2021 gebruikt, het oud papier wordt één keer in de vier weken opgehaald. De inzamelingsdata worden vermeld op de nieuwe afvalkalender 2021.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden