Seismisch onderzoek laat bodem De Fryske Marren trillen

DFM - Onlangs is Vermilion gestart met het seismisch onderzoek in De Fryske Marren. Het bedrijf onderzoekt de mogelijke aanwezigheid van aardgasvoorraden en aardwarmte in de diepe ondergrond. Het onderzoek duurt tot het einde van dit jaar.

Het onderzoek wordt gedaan met het opwekken van geluidsgolven en het meten en registreren van de teruggekaatste golven. Het kan zijn dat omwonenden tijdens deze werkzaamheden gedurende korte tijd enige hinder ondervinden. ,,Dat kan vooral als de zogenaamde vibrotrucks dicht in de buurt zijn of seismologische ladingen ontstoken worden. Op het moment dat de seismische ladingen worden ontstoken kan een dof geluid te horen zijn. Daarnaast rijdt er verkeer door het gebied en lopen er mensen in het gebied die de werkzaamheden uitvoeren'', zo laat de gemeente weten.

De Fryske Marren: ,,Tijdens de uitvoering vindt constante monitoring plaats of de opgewekte golven binnen de daarvoor geldende normen blijven. Begeleiding vanuit Vermilion is aanwezig bij de uitvoering om toezicht te houden.''