Speciale kerstmarkt in Hommerts levert het KWF € 2000,- op

HOMMERTS- Vandaag vond in Hommerts een bijzondere verkoop van kerstartikelen en kerstbloemstukjes plaats in de schuur van Folkert Gietema aan de Jeltewei 222 in Hommerts

Op 1 mei dit jaar overleed zijn vrouw Sietie aan de gevolgen van kanker. De wens van Sietie was om vlak voor de kerstdagen een verkoop te organiseren van de spulletjes die zij als verwoed rommelmarktbezoeker in de loop van de jaren verzameld had. “Doe’t Sietie al slim siik wie ha’k har frege wêr’t ik mei al dat guod hinne moast. Sietie kaam doe mei it krystmerkfoarstel en dat is troch de Aktiviteitekommisje yn it doarp oppakt. Dat it sa’n súkses wurde soe, hie’k net ferwachte. It wie krekt oft Sietie hjir fannemoarn wer even omspaande”, aldus Folkert.

Opbrengst naar het KWF

Naast het verzamelen van allerhande voorwerpen, waaronder ‘engeltjes’, was ook bloemschikken een hobby van Sietie. Speciaal voor deze fair hebben een aantal dorpsgenoten kerststukjes en kerstartikelen gemaakt die vanmorgen in de verkoop gingen. Andere dorpsgenoten bakten cake en appeltaart die geserveerd werden bij een kopje koffie of chocolademelk, aan de tientallen bezoekers.

De gehele opbrengst van de verkochte spulletjes gaat naar het KWF. “Ik tink dat we de €2000,- wol oantikke”, zo liet Gietema weten.