Stichting Feanetië gaat door, maar past plannen aan vanwege financiële positie van de gemeente

HEERENVEEN - De stichting Feanetië zet zich in voor het bevorderen van de aantrekkelijkheid en de levendigheid van het centrum van Heerenveen.

Dit is belangrijk voor bewoners van het centrum en de regio, voor ondernemers en voor bezoekers zoals winkelend publiek, toeristen en watersporters. In de plannen die de stichting heeft opgesteld wordt voorzien in aantrekkelijke aanlegplaatsen, zitgelegenheden en terrassen aan het water, beweegbare bruggen, een passantenhaven en mogelijkheden om een rondje te varen van het centrum van Heerenveen naar museum en Belvedère via de Tjonger en Skoatterwald en omgekeerd.

Ook een extra vaarroute van het centrum richting het Tjeukemeer via de Veenscheiding maakt onderdeel uit van de plannen. Hiermee wil de stichting het toeristisch recreatieve netwerk in Heerenveen en de regio versterken.

Stichting Feanetië heeft al een succes geboekt; Bij de kolk aan het Breedpad is inmiddels een prachtig aanleg/verblijfsplek gerealiseerd, wat een aanwinst is voor de beleving van het water in het centrum. Het begin is er! 

Actuele situatie

De financiële mogelijkheden van de gemeente zijn op dit moment beperkt, waardoor uitvoering van de overige onderdelen uitgesteld wordt. Om de plannen in de toekomst mogelijk te maken is aanvullende financiering van het Rijk en de provincie noodzakelijk.

De stichting Feanetië gaat niet bij de pakken neerzitten: maar gaan en blijven zoeken naar kansen die zich voordoen om “werk met werk” te maken. Daarnaast zetten zij zich in om subsidies van Rijk en provincie binnen te halen.

Plannen aangepast

,,De stichting Feanetië onderkent de moeilijke financiële positie van de gemeente Heerenveen. Hierop hebben we het tempo en het perspectief voor onze plannen aangepast. We blijven op creatieve en constructieve wijze zoeken naar mogelijkheden. We haken in op ontwikkelingen die gaande zijn en gaan komen. En niet onbelangrijk: we zoeken mogelijkheden voor financiering door Rijk en provincie via de 11 Friese Icoonprojecten. Er is nog veel te doen en wij gaan met hetzelfde enthousiasme en met dezelfde inzet door: via onze website en evenementen houden we iedereen zo goed mogelijk op de hoogte" laat Stichting Feanetië weten.