Subsidieregeling voor jeugdorganisaties, buurt- en dorpshuizen

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor het verenigingsleven in buurten, wijken en dorpen. Ook financieel. 

Vrijwilligersorganisaties jeugd, buurt- en dorpshuizen zijn inkomsten misgelopen en hebben extra kosten gemaakt om te voldoen aan de coronamaatregelen. Als tegemoetkoming stelt de gemeente Heerenveen subsidie beschikbaar.

Voor wie  is de subsidie?

De subsidie wordt verstrekt aan vrijwilligersorganisaties jeugd, buurt- en dorpshuizen in de gemeente Heerenveen voor inkomstenderving of extra gemaakte kosten, als direct gevolg van corona (COVID-19) in de periode van 15 maart 2020 tot 1 juni 2020.

Wat is de hoogte van de subsidie

Voor buurt- en dorpshuizen is er een totaal budget beschikbaar gesteld van € 45.000,-. Per buurt- dorpshuis wordt een maximale subsidie van € 4.000,- toegekend. De nadere regels vindt u in de bijlage.

Voor vrijwilligersorganisaties jeugd is een totaal budget beschikbaar gesteld van €22.000,-. Per organisatie wordt een maximale subsidie van €2.500,- toegekend.

De nadere regels vindt u in de bijlage.

Hoe kan ik een subsidie aanvragen?

Aanvragen van een subsidie kan door het ingevulde aanvraagformulier te mailen naar subsidies@heerenveen.nl. Aanvragen moeten uiterlijk 25 december ontvangen zijn door de gemeente Heerenveen.

  • Aanvraagformulier buurt- en dorpshuizen
  • Aanvraagformulier Vrijwilligersorganisaties jeugd

Vragen?

Voor vragen over subsidies kunt u contact opnemen met mevrouw J. van de Belt: telefoonnummer 14 0513.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden