Subsidies voor informatieborden en herstel van daken van karakteristieke gebouwen

Informatiepaneel langs de Griene Dyk-Paviljoenwei onder Offingawier.
Foto: Henk van der Veer

SUDWEST-FRYSLAN - De gemeente stelt twee nieuwe subsidies beschikbaar met ingang van 2023. Een subsidie voor het plaatsen van een informatieborden en een subsidie voor het herstel van daken van karakteristieke panden. Met de subsidie voor informatie­borden wil de gemeente de zichtbaarheid en beleving van de geschiedenis van Súdwest-Fryslân versterken. Bij het herstel van daken gaat het om restauratie- of reconstructie­werkzaamheden van historische daken op karakteristieke panden.

Informatieborden
Súdwest-Fryslân kent een rijke geschiedenis. Sommige verhalen uit onze geschiedenis zijn breed bekend, anderen vragen om verteld te worden. Met een informatiebord of een ander soort verbeelding geven we aandacht aan die verhalen. Als je een zichtbare verwijzing wil maken naar een moment uit onze geschiedenis, kom je misschien in aanmerking voor een subsidie. Informeer vooraf bij de gemeente naar de voorwaarden. Bij het ontwerpen van het bord en het bepalen van de locatie kan hiermee dan rekening worden gehouden. 

Daken Karakteristieke panden
Bij karakteristieke panden willen we dat ook het dak en de traditionele dakbedekking zoveel mogelijk in tact blijft. De restauratie of het herstel van zo’n dak is belangrijk, maar vaak erg duur. Hierdoor wachten sommige eigenaren te lang met restaureren en raakt het historische dak in verval. Om dit te voorkomen, hebben we deze subsidie. Het geld kan worden gebruik voor herstelwerkzaamheden aan traditionele dakbedekking van dakpannen, leien, metalen (zink, koper, lood) en/of riet. Ook voor het aanbrengen, vervangen of restaureren van uilenborden kan je in aanmerking komen.

Met deze regeling sluit de gemeente aan op de subsidie­regeling die de provincie eerder dit jaar heeft opgesteld voor Friese Boerderijdaken. De regeling van de provincie richt zich voornamelijk op monumentale boerderijen en karakteristieke boerderijen met een sloopverbod. De nieuwe subsidie­regeling van de gemeente is voor panden die hier net buiten vallen. Dit zijn de karakteristieke boerderijen waar geen sloopverbod op zit en de karakteristieke panden die geen boerderij zijn.Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden