Tjongerschans benoemt CMIO en CNIO

HEERENVEEN - Twee zorgprofessionals in Tjongerschans hebben er sinds kort een taak bij. Neuroloog Judith Sie en verpleegkundige Klaziena van der Veen zijn benoemd tot CMIO (Chief Medical Information Officer) en CNIO (Chief Nurse Information Officer). 

In die rol ligt de focus op digitalisering van zorg en de verbinding met patiënt en zorgprofessional. Hoewel meer ziekenhuizen een CMIO hebben, is een CNIO nog uniek in Noord-Nederland.

Beide zorgprofessionals streven ernaar de communicatie en gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional en tussen zorgprofessionals onderling te verbeten. Digitalisering en het gebruik van eHealth toepassingen spelen hierbij een belangrijke rol. Zo kijken zij bijvoorbeeld of zorg dichterbij de patiënt kan worden verleend, hoe de onderlinge samenwerking verbeterd kan worden en hoe het ziekenhuis antwoord kan gegeven op de toenemende zorgvraag.

Klaziena van der Veen: “Er is steeds meer mogelijk op gebied van digitalisering in de zorg. In de rol van CNIO wil ik de verbinding zijn tussen de verpleegkundigen op de werkvloer en deze ontwikkelingen. De registratielast is groot, terwijl de patiëntenzorg ook veel vraagt. Ondertussen zijn verpleegkundigen schaars, dus we moeten zaken slimmer, handiger en efficiënter regelen. Digitalisering kan ons daarbij helpen. ”

Door de CMIO en CNIO te betrekken bij digitalisering is er verbinding met de praktijk om zo betere keuzes te maken. Judith Sie: “Door eHealth toepassingen hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis. Wij kunnen goede afwegingen maken in welke eHealth mogelijkheden echt handig zijn voor patiënt en voor ons.”

De CMIO en CNIO hebben ook zitting in de I-raad van Tjongerschans. Deze groep houdt zich binnen het ziekenhuis bezig houdt met strategische plannen op gebied van digitalisering en ICT. Ook sluiten beide aan bij het landelijk netwerk van CMIO’s en CNIO’s.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden