Van kerk naar zorgappartementen voor dementerenden: Werenfriduskerk in Workum krijgt nieuwe bestemming

WORKUM - De bestaande Werenfriduskerk en pastorie in Workum worden vanuit een particulier initiatief omgebouwd tot 32 zorgappartementen voor dementerenden. Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Súdwest-Fryslân omarmt dit initiatief en heeft ingestemd met het plan.

In het coalitieakkoord stelt de gemeente dat er in de komende jaren voldoende zorgwoningen beschikbaar moeten zijn. Súdwest-Fryslân zet zich bovendien in om een dementievriendelijke gemeente te worden. Creatieve ideeën als deze, waarin gekeken wordt naar mogelijkheden binnen bestaande bouw, dragen hier aan bij.

Bauke Dam, wethouder op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling wordt enthousiast van dit initiatief: “Dit plan sluit heel goed aan op onze ambities. Er is een tekort aan woningen en een grote behoefte aan zorgwoningen. Het plan voor de Werenfriduskerk is een prachtig voorbeeld van hoe we bestaande gebouwen en Rijksmonumenten kunnen behouden en een nieuwe bestemming kunnen geven om zo aan de woningnood én zorgvraag te voldoen.”

De appartementen in de Werenfriduskerk worden gebouwd voor bewoners met dementie. Achterin komen 8 zorgwoningen (een soort aanleunwoningen) voor licht dementerende bewoners zonder 24 uur begeleiding. Zij kunnen terugvallen op begeleiding in het deel kerk/pastorie. De overige woonzorgeenheden zitten in de kerk en pastorie. Er is 24 uur toezicht op de locatie.

Nadat het plan concreet vorm krijgt en de bouwvergunning is verleend, kan er gestart worden met de uitvoering. Naar verwachting is dat in de loop van 2023. De gemeente stelt wel als voorwaarde dat het monumentale karakter gerespecteerd wordt.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden