Vanaf zaterdagavond vaarverbod om ijsgroei te stimuleren

Foto Jan Douwe Gorter

SNEEK-De provincie Fryslân stelt een vaarverbod in op alle vaarwegen, behalve die die gebruikt worden door de beroepsvaart. Dat meldt de provincie. Het vaarverbod is bedoeld om de ijsgroei te stimuleren.

Het vaarverbod gaat zaterdag in, om negen uur 's avonds.

"In Fryslân willen we periodes van aanhoudende vorst optimaal benutten om schaatsplezier waar het kan mogelijk te maken," zegt dijkgraaf Luzette Kroon. "Daarom stemmen we met onze partners af welke maatregelen we kunnen nemen om de ijsgroei zo goed mogelijk te bevorderen."

Het Friese waterschap zet meerdere spuisluizen dicht.