Veel belangstelling startbijeenkomst Eigen Warmte Balk

BALK - Circa tweehonderd belangstellenden kwamen afgelopen woensdag bijeen in de Treemter voor de informatieavond van Eigen Warmte Balk. In het kader van de energietransitie worden er in Balk plannen ontwikkeld voor de realisatie van een warmtenet. Een warmtenet is een netwerk van warmwaterleidingen dat onder de grond de woningen verbindt en voorziet van warmte en warm water.

Doel van Eigen Warmt Balk is een aardgasvrij en CO2 neutraal Balk in 2030. De avond werd geopend door Johan Apperloo die fungeerde als gespreksleider. Ambassadeur van Eigen warmte Balk is Gerrit Hiemstra, weerman van de NOS en woonachtig in Balk. Vanuit zijn vak ziet hij de gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen voor het klimaat en heeft mede daarom ook zijn nieuw gebouwd huis helemaal aardgasvrij en CO2 laten realiseren. Met aquathermie, warmte winnen uit oppervlakte water, wordt zijn huis prima warm. `

Warmtenet en individueel
De bedoeling van Eigen Warmte Balk is met behulp van deze techniek de warmte te winnen en op die wijze woningen warm te houden. Dat, samen met de restwarmte van AVK Plastics, moet Balk de komende decennia warm houden. De woningen in de buitenste gebieden van het dorp zullen middels individuele oplossingen zoals warmtepompen van het gas af gaan. Omdat de wijken ruimer zijn opgezet is een warmtenet daar niet rendabel.

Projectleider Goffe Venema legde uit wat het project inhoudt en welke stappen reeds zijn gezet. Na de pauze splitsten de aanwezigen zich op in twee groepen. De inwoners van het gebied van het warmtenet en de inwoners voor de individuele oplossingen. Voor het warmtenet was Arne Wijnia van IF Technology om één en ander uit te leggen. Voor de individuele oplossingen was Jacob Miedema van Aardgasvrij Garijp aanwezig om te vertellen over hoe ze het daar aanpakten en waar men tegenaan liep.

Tekst en foto’s Folkert Folkertsma
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden