Vogelgriep bij kuikenbedrijf op Tjerkgaast: 87.000 kuikens worden geruimd

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

TJERKGAAST - Bij een vleeskuikenbedrijf in Tjerkgaast is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 87.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 en 3 kilometer zone rondom de besmette inrichting liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen 2 pluimveebedrijven. Voor deze bedrijven geldt per direct het vervoersverbod. Een ophok- en afschermplicht was al ingesteld en is nog steeds van kracht.

Traceringsonderzoek
In het kader van de besmetting op de locatie in Tjerkgaast wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden