Voor de achtste keer Spikerspulwike in Akkrum-Nes

AKKRUM - Door de inzet van een enthousiaste werkgroep, zo’n 200 vrijwilligers, vele sponsoren en de Gemeente Heerenveen kunnen 130 kinderen uit Akkrum-Nes deze zomer van woensdag 24 augustus tot en met vrijdag 26 augustus weer genieten van 3 dagen sport, spel en huttenbouwen.

De Spikerspulwike wordt deze zomer alweer voor de achtste keer georganiseerd in Akkrum-Nes. Traditiegetrouw kan er dan, tijdens de laatste drie dagen van de zomervakantie, volop getimmerd en gespeeld worden. Veel ouders houden met hun vakantieplanning dan ook rekening met de Spikerspulwike, want dit evenement is voor veel kinderen één van de hoogtepunten van hun zomervakantie.

“Dit evenemint, krek foar de start fan it nije skoaljier, is net allinich populair by de dielnimmende bern mar ek by al dy heiten, memmen, pakes, beppes, en alle oare doarpsgenoaten dy’t ús as frijwilliger helpe. Ek guon tieners, dy’t sels net mear as dielnimmer meidwaan meie, binne no yn tou as frijwilliger. Want nei hast 6 wike simmerfankânsje fine in soad doarpsbewenners it hiel leuk elkoar wer te sjen. De Spikerspulwike hat in ferbinend effekt dat troch alle leeftydskategoryen hinne giet, zegt Marja Wiersma van de werkgoep. “Akkrum-Nes is in nauwe mienskip en dit is dan ek echt in mienskips-prestaasje.”

De sportvelden achter de brede school in Akkrum bruisen die laaste dagen van de zomervakantie weer van de activiteiten. In de ochtenden wordt er getimmerd aan zo’n 20 hutten, gemaakt van pallets en hout en verfraaid met versiersels. In de middagen is er een speurtocht door het dorp, een Friese sportmiddag met onder andere fierljeppen, kaatsen, slingeraap, mastklimmen en een stormbaan. Op de vrijdagmiddag kunnen de kinderen deelnemen aan diverse workshops zoals pylkje buis maken, bellenblaas XXL, lasergamen en armbandjes maken.

De organisatie is er klaar voor en kijkt , samen met 130 kinderen en de vele vrijwilligers uit naar drie actieve, kleurrijke en vooral gezellige dagen.