Voor ieder kind gelijke kansen: samen aan de slag

Foto: Pixabay

HEERENVEEN - Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt een subsidie beschikbaar van 100.000 euro om binnen de gemeente Heerenveen de kansengelijkheid van kinderen te verbeteren. 

Deze subsidie komt voort uit de aansluiting van de gemeente bij de Gelijke Kansen Alliantie en het opstellen van een bijbehorende agenda. Het subsidiebedrag wordt ingezet in de wijk De Greiden, waar al plannen liggen om een positieve opvoed- en opgroeiomgeving te stimuleren in samenwerking met scholen, kinderopvang, maatschappelijke organisaties en ouders.

Gelijke kansen voor ieder kind

Kinderen en jongeren moeten veilig en evenwichtig kunnen opgroeien in de gemeente Heerenveen. En de kans hebben zich – thuis, op school en daarbuiten – goed te kunnen ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst. Voor de meeste kinderen in Heerenveen is dat ook zo. Maar dit geldt niet voor iedereen; soms zijn er omstandigheden waardoor kinderen het moeilijker hebben. Dat moet niet mogen, want ieder kind verdient gelijke kansen in zijn of haar ontwikkeling.

Samen aan de slag

Ondanks dat kansenongelijkheid vaak zichtbaar wordt in het onderwijs, is het verbeteren van gelijke kansen voor ieder kind een opdracht voor iedereen. Ook in de gemeente Heerenveen is hier al langer aandacht voor: vanuit het LEJA (Lokale Educatieve Jeugd Agenda) hebben gemeente- en onderwijsbesturen in 2019 de verklaring ‘Samen aan de Slag’ ondertekend. Het thema kansengelijkheid is hierin ook een belangrijk speerpunt.

Subsidie van Gelijke Kansen Alliantie

De Gelijke Kansen Alliantie subsidie van 100.000 euro wordt ingezet in de wijk De Greiden, waar al plannen liggen om te werken aan dit thema. “Je wilt dat ieder kind evenveel kansen heeft. Extra geld helpt daarbij. De Greiden is een kinderrijke buurt, waar veel kind- en sociale voorzieningen zijn. Door met elkaar samen te werken hebben we kinderen sneller in beeld. En weten we wat zij nodig hebben om zich beter te kunnen ontwikkelen. De aanpak die we hier neerzetten kunnen we vervolgens ook inzetten in andere wijken in Heerenveen.” aldus wethouder Jelle Zoetendal.

Verdere uitwerking in 2022 en 2023

De komende tijd worden plannen voorbereid. Iedereen die te maken heeft met opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren in De Greiden wordt uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan. Hierbij wordt actief de samenwerking met ouders gezocht. Op basis hiervan worden activiteiten opgezet, bijvoorbeeld op het gebied van sport en taal. In het voorjaar van 2022 wordt een startbijeenkomst georganiseerd.

 

Over de Gelijke Kansen Alliantie

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de GKA wordt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners gewerkt aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs. De GKA-subsidie is aangevraagd door Stichting de Buitenkans, één van de scholen gevestigd in de Greiden, en wordt wijkgericht ingezet.