Voor leefbaarheidsideeën van Friezen 1,2 miljoen euro beschikbaar

Het Wolmuseum Foto Provincie Fryslân

FRYSLÂN - Provincie Fryslân is op zoek naar Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren. Zij kunnen van 16 januari tot en met 2 februari 2023 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is voor deze eerste openstelling 1,2 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân.

Een belangrijk uitgangspunt is dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Om inspiratie op te doen kunnen initiatiefnemers een kijkje nemen op de “Projectenkaart” op de website van Streekwurk (Projectenkaart – Streekwurk). Een onafhankelijke adviescommissie bepaalt welke projecten voor IMF-subsidie in aanmerking komen. Deze commissie, met betrokken inwoners uit de regio, beoordeelt de plannen op: draagvlak, continuïteit, samenwerking, empowerment, ecology en taal.

Extra subsidie thema ‘Vrijheid’
Daarnaast is er deze subsidieronde 75.000 euro extra beschikbaar gesteld voor het vieren van de vrijheid. Activiteiten zoals bijvoorbeeld 4 mei herdenkingen, 5 mei vieringen, Keti koti, Leaver dea as Slaef, komen hiervoor in aanmerking. De exacte voorwaarden staan vermeld op www.fryslan.frl/imf. De plannen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria; vergroten van bewustwording vrijheid, draagvlak, samenwerking, jeugd en duurzaamheid. Per initiatief kan er maximaal 5000 euro worden aangevraagd.

Streekwurk
De projectadviseurs van Streekwurk kijken of een idee in aanmerking komt voor subsidie en helpen bij de aanvraag. Bij de vijf streekkantoren, verspreid over de provincie, kunnen initiatiefnemers terecht voor informatie, ondersteuning en antwoord op hun vragen. Meer info is te vinden op www.streekwurk.frl




Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden