Waterbergingsgebied eiland Gouden Boaijum bij Heeg is klaar.

HEEG - De inrichting van polder Natuureiland de Gouden Boaiem tussen Woudsend en Heeg als waterbergingsgebied is klaar. De polder wordt alleen als waterberging ingezet bij extreem hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten). En als er geen andere mogelijkheden zijn om water af te voeren. Vorig jaar augustus is in opdracht van Wetterskip Fryslân begonnen met de werkzaamheden.

Projectleider Koos Bosch van Wetterskip Fryslân vertelt hierover het volgende: "Vanuit het veiligheidsplan zijn we continu op zoek naar ruimte voor waterberging in natuurgebieden. Zo kwamen we ook uit bij dit gebied. Het terrein is eigendom van Staatsbosbeheer en een biologische boer pacht en beheert het. Met het project ontstond de mogelijkheid een deel van het land beter in te richten voor weidevogels. Daarom hebben we langs een aantal sloten flauwe oevers gemaakt. Dat konden we goed combineren.’
 
Het project heeft een uniek karakter. "Al het personeel, machines en materiaal moesten we over het water vervoeren. Dat doen we wel vaker, maar hier kon het niet anders. Voor alles moet je met een bootje oversteken. Het eiland is helemaal ingericht als waterberging en levert bij een calamiteit ongeveer een centimeter verlaging van de Friese boezem op. Op het eiland komt dan 75 centimeter tot 1 meter water te staan. Dan heeft de boer ineens een heel ander uitzicht. Rondom de boerderij is een kering gemaakt zodat deze droog blijft".
 
Volgens Koos is het project ook een goed voorbeeld van samenwerking tussen verschillende partijen en het samengaan van verschillende functies van een gebied. Hier worden landbouw, natuur en waterberging gecombineerd. "Het is belangrijk de verschillende belangen in beeld te brengen en hiervoor begrip te hebben".
 
Of het werkt, kun je niet zomaar uittesten, zegt Koos. "De inlaat zit namelijk in de kering als een soort drempel. Er moet een graafmachine op een ponton naar toe. Die graaft de inlaat vrij, zodat de polder vol kan lopen. Het droogpompen van de polder kan wel een paar weken duren. En daarna moeten we de schade aan gewassen door het vele water nog herstellen. Nee, dat test je niet even uit".
 
De waterberging is alleen voor het winterseizoen. "Bij een piekbui zoals in de zomer van 2021 in Woudsend kan dit gebied niet ingezet worden, omdat het een broedgebied voor weidevogels is en vanwege de agrarische bedrijfsvoering. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt met de boer en Staatsbosbeheer".
 
Bron: Wetterskip Fryslân