Weblog burgemeester Veenstra: Vakantieperiode, of niet?

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - De weblog van burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren gaat deze keer over de besluiten die er genomen zijn tijdens de laatste vergaderingen van de gemeenteraad voor de zomervakantie. Ook gaat Veenstra in op de gevolgen van de coronaversoepelingen en op de organisatie van het skûtsjesilen.

Onderstaand de weblog:

In de afgelopen week heeft de gemeenteraad twee keer vergaderd. Voor de bespreking van de jaarlijkse perspectiefnota nemen we altijd de tijd. Het is namelijk het stuk waarin het college van burgemeester en wethouders met plannen voor het komende jaar komt. En voor de fracties in de gemeenteraad is het ook het moment om terug te blikken op het voorbije vergaderjaar en hun mening te geven over de plannen die het college voorlegt.

Je kunt natuurlijk alleen maar plannen maken als je ook het geld hebt om die plannen uit te voeren. Omdat er veel onduidelijk is over de middelen die gemeenten de komende jaren van het Rijk krijgen, koos het college voor een sobere begroting. Alleen de echt verplichte zaken uitvoeren.

Inmiddels weten we dat er volgend jaar een bedrag van drie miljoen euro komt voor de uitgaven in de jeugdzorg. En wellicht in de jaren daarna nog een deel van dat bedrag. Ook gaan we ervan uit dat we nu op korte termijn weten hoe de algemene uitkering van het Rijk voor 2023 en verder uitpakt. Dat geeft misschien wat extra mogelijkheden of in ieder geval wordt de noodzaak om te bezuinigen kleiner.

De fracties hebben geprobeerd met een aantal amendementen en moties het stuk aan te passen en het college te vragen hier en daar wat extra’s te doen. Zo is duidelijk geworden dat de hele raad vindt dat de kruising Huisterheide nu snel moet worden aangepakt. Aan het college is het nu om dit in de begroting voor volgend jaar te verwerken. De voorbereidingen daarop beginnen nu al. Alle nieuwe informatie wordt verwerkt zodat in de loop van september een concept-begroting klaar is.

Na deze vergaderingen heeft de gemeenteraad ‘reces’. Medio augustus wordt er weer vergaderd. Het is goed om even rust te nemen. Dat is ieder jaar zo, maar nu in het bijzonder. Want het was een heel bijzonder jaar. Bijna alleen maar digitale vergaderingen, heel veel overleg via het computerscherm, nauwelijks persoonlijk contact enz. Hoewel je er aan gewend raakt merkte je ook dat bijna iedereen vindt dat het minder plezierig is, dat het invloed heeft op de sfeer en dat je de persoonlijke gesprekken in de wandelgangen mist. Goed dus om nu even rust te nemen in de hoop dat we na de zomer weer op de ‘ouderwetse’ manier kunnen vergaderen.

Maar of dat zo zal zijn? Hoewel er nog nauwelijks coronapatiënten in het ziekenhuis liggen en steeds meer mensen gevaccineerd zijn, neemt het aantal besmettingen, met name onder jongeren, erg toe. Ook bij ons.
De versoepelingen van enkele weken geleden krijgen nu ook negatieve effecten. Gelukkig zie ik dat horeca-ondernemers in onze gemeente ook hun verantwoordelijkheid nemen en extra maatregelen invoeren om de risico’s te beperken, maar de vraag is of er niet meer moet gebeuren. We horen dat op heel korte termijn, wanneer het kabinet waarschijnlijk nieuwe regels bekend gaat maken.

We willen weer veel, maar het kan nog niet allemaal. We gaan zien hoe het in deze vakantieperiode gaat uitpakken. Het is goed om te zien dat ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen en dat veel mensen zich laten hebben of binnenkort laten vaccineren, maar iedereen zou dat moeten laten doen, voor zichzelf én voor de ander. En iedereen moet zijn best doen zich aan de basisregels te houden. Want dan kan er in de zomer toch nog hier en daar iets doorgaan.

Bijvoorbeeld het skûtsjesilen. Iedereen zou het prachtig vinden als dit door zou kunnen gaan. We zijn daarom als betrokken gemeenten al een tijdje in gesprek met het bestuur van de skûtsjesyl-organisaties over de voorwaarden waaronder het zou kunnen. Met de SKS zijn we een heel eind op weg.

Uitgangspunt is dat we iedereen vragen de wedstrijden thuis of op de camping te volgen. Omrop Fryslân en Omroep Max zullen er uitgebreid aandacht aan besteden. Alle wedstrijden zijn thuis te volgen. Het is niet nodig om naar de wedstrijd te komen. En dat moeten we dus ook niet doen. Bestuur en gemeenten zullen daarvoor allerlei maatregelen nemen om dat te voorkomen. Maar in het belang van de skûtsjesylwedstrijden is het natuurlijk het mooist wanneer iedereen zelf zijn verantwoordelijkheid neemt en niet langs de kant gaat staan of het water op gaat. Dit jaar hoort dat ook bij onze vakantieperiode.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.