Weblog burgemeester Veenstra van De Fryske Marren: lopende en andere zaken

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - Burgemeester Fred Veenstra schrijft wekelijks een weblog over wat hem bezighield. Onderstaand de weblog:

En door, dat schreef ik vorige week. En dat doen we dus. In de voorbije (afgelopen red.) week weer een aaneenschakeling van vergaderingen, overleggen en gesprekken. Er werden besluiten genomen, kwesties besproken en de voortgang van allerlei zaken kwam aan de orde.

In de wekelijkse collegevergadering, de raadsvergadering, het Friese overleg over de opvang van asielzoekers en in het landelijke overleg van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En daarnaast nog een aantal overleggen met medewerkers en vertegenwoordigers van organisaties. Gesprekken en besluiten over regionale samenwerking, de voorbereiding op de jaarwisseling, een vooruitblik op het skûtsjesilen in 2022, het vaststellen van een nieuwe Algemene Plaatselijke verordening, de APV, en nog veel meer.

Lopende zaken, business as usual. Hoewel ik merk dat het weer bijna alleen maar digitaal vergaderen soms wel een complicerende factor is om tot het ‘goede gesprek’ te komen. Maar daar zullen we ons op moeten instellen en er het beste van maken.

Tussen de lopende zaken door waren er toch ook een paar momenten die het gebruikelijke patroon doorbraken. Ik mocht voor één keer het overleg van de Friese cultuurwethouders voorzitten. Een prima inhoudelijk gesprek over Arcadia. Dit 100 dagen durend cultureel programma is in 2022 het vervolg op Culturele Hoofdstad 2018. Het belooft een over de provincie verspreid cultureel gebeuren te worden waar heel veel mensen plezier aan zullen beleven en dat de verbindende rol die kunst en cultuur kan spelen helemaal zal waarmaken. Veel gemeenten gaan hier van harte aan meewerken.

Iets heel anders was een gesprek dat ik voerde met iemand die mij wilde wijzen op de trieste situatie waarin iemand anders verkeert. Samen hebben we mogelijke oplossingen verkend en gaan we nu bekijken hoe de gemeente daarin een rol zou kunnen vervullen.

Ik sprak ook met een ondernemer over de drijfveren voor zijn bedrijf en zijn persoonlijke leven en over zijn toekomstplannen. Een mooi gesprek over de mens achter de ondernemer.

Met een 100-jarige ging het over het ouder worden, en ook over het leven in deze (corona)tijd. Je aan de regels houden en dat het vooral ook een kwestie van geven en nemen is.

Als laatste noem ik een experiment waar we als gemeente deze week een start mee hebben gemaakt. We zijn druk bezig met het onderwerp ‘dienstverlening’. En dat is voor een gemeente een heel breed begrip. We hebben immers niet alleen paspoorten en rijbewijzen in het pakket, maar ook riolering, wegenonderhoud, bouwvergunningen, subsidies, uitkeringen en nog veel meer. En bij al die producten doen we het voor onze inwoners, die recht hebben op een optimale dienstverlening. Voortdurend zijn we bezig om tot verbetering te komen.

Daarbij willen we graag weten wat inwoners van de plannen vinden. Daarvoor houden we enquêtes, daarbij leren we van klachten die immers vaak gratis adviezen zijn en daarbij luisteren we bij allerlei projecten naar wat de inwoners vinden.
Maar over onze aanpak van dienstverlening, over hoe we denken dat werkprocessen zouden moeten verlopen, hebben we maar zelden het ‘goede gesprek’ dat ik hierboven al noemde. Daarom hebben we een tijdje geleden een oproep gedaan aan de inwoners die hebben meegedaan aan een enquête over participatie en dienstverlening, eerder dit jaar, of ze mee willen denken over hoe we de dienstverlening zo goed mogelijk aan kunnen pakken.

Hierop kwamen positieve reacties. En daarom had ik deze week een eerste gesprek met de leden van ons ‘formuleberaad’. Een kennismaking met een groep van tien geïnteresseerde inwoners, breed samengesteld qua achtergrond en woonplaats, die graag mee wil denken over hoe het (nog) beter kan in De Fryske Marren. Ik hoop erop dat we de komende maanden de kennismaking gaan verdiepen en samen komen tot voorstellen waar iedere inwoner van onze gemeente de voordelen van gaat plukken.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.