‘Wereldlichtjesdag’ ook in Sneek

SNEEK- Ook dit jaar wordt er in Sneek weer stilgestaan bij alle overleden kinderen en vormen we met elkaar, wereldwijd, een lint van licht. Je bent op zondag 11 december a.s. welkom om stil te staan bij het kind dat je mist, ongeacht de leeftijd en hoe lang het geleden is. Deze avond is voor iedereen: vader, moeder, broer, zus, opa, oma, oom, tante, leerkracht, betrokken vriend.

Ook wordt op deze avond stilgestaan bij het verdriet in de wereld waar kinderen bij betrokken zijn.

De locatie is: Harste 8 in Sneek.
Inloop vanaf 18.30 uur met thee/koffie/chocolademelk
Programma van 19.00-20.00 uur met gelegenheid tot napraten.


Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van Het Theehuis Sneek:
Ouders Overleden Kind                              – Hieke de Vries : 06-13162324
Praktijk Aandacht voor Verlies en Rouw    – Mettelina Baarda : 06-21284353
Locatieleider Basisschool                           – Jildou Algra : 06-21275067
Uitvaartver. Draagt Elkanders Lasten        – Ineke Faber : 06-20112351

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden