Winkelgebied Binnenstad Sneek ontvangt Keurmerk Veilig Ondernemen en 4e CCV ster

SNEEK- ‘Winkelgebied Binnenstad Sneek’ is onderscheiden met opnieuw een certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en een 4e ster. Dit houdt in dat de binnenstad al 12 jaar op rij staat geregistreerd als veilige binnenstad. 12 september onthult burgemeester De Vries de 4e ster en ontvangen de deelnemers van de werkgroep KVO Súdwest-Fryslân het certificaat.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor winkelgebieden of bedrijventerreinen helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud in hun gebied aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen.

Het KVO is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Er vindt een onafhankelijke toetsing plaats en bij het behalen van het keurmerk krijgt het winkelcentrum of bedrijventerrein een certificaat.

Het keurmerk bevestigt dat de binnenstad Sneek een veilige, schone en aantrekkelijke binnenstad is voor ondernemers, winkelend publiek en inwoners. Bovendien stimuleert het de samenwerking tussen politie, brandweer, gemeente en de ondernemers om zo samen te blijven werken aan het behoud van een veilige, schone en aantrekkelijke binnenstad.

Brandweeroefening en campagne herkenbare huisnummering

Om de binnenstad veilig en toegankelijk te houden, blijven de partijen samenwerken. Er zijn concrete actiepunten en afspraken vastgelegd in een plan van aanpak. Eén van de actiepunten wordt vandaag direct uitgevoerd, namelijk een brandweeroefening in de binnenstad.

Daarnaast vragen brandweer en gemeente de komende tijd aandacht voor herkenbare huisnummering. Sommige huisnummers zijn slecht zichtbaar voor de brandweer en andere hulpdiensten. Daardoor gaat kostbare tijd verloren.

Programma

Op maandag 12 september onthullen burgemeester Jannewietske de Vries en CCV directeur Patrick van den Brink samen de tegel met de 4e ster. Daarnaast neemt burgemeester De Vries, samen met brandweer, politie en de voorzitter namens de ondernemers, het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen in ontvangst.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden