Winnaars VVN Wisselbokaal 2021 bekend

Raerd / Tjerkwerd -Begin juni hebben veel leerlingen in de groepen 7 en of 8 deelgenomen aan het Praktisch Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) in de gemeente Súdwest-Fryslân. In Bolsward en Sneek hebben de deelnemende leerlingen een route in en rond beide steden gefietst. Tijdens de examens werden de leerlingen beoordeeld op hun gedrag in het verkeer. Keken ze bijvoorbeeld goed uit? En hebben ze hun hand uitgestoken bij het links- en/of rechtsaf slaan?

Sinds 3 jaar reikt de afdeling Súdwest-Fryslân van VVN een wisselbeker uit aan de klas die het beste resultaat neerzet tijdens met name het Praktisch Verkeersexamen. Hierin wordt ook de deelname aan het Theoretisch Verkeersexamen meegenomen. Het theoretische examen was al eind maart.

Deze week zijn de wisselbekers van 2021 uitgereikt. De leerlingen in groep 8 van OBS “‘t Raerderhiem” uit Raerd en de leerlingen van groep 7 & 8 van CBS “De Reinbôge” uit Tjerkwerd hebben respectievelijk in Sneek en Bolsward het beste resultaat neergezet. Het is bijzonder om op te merken dat de OBS “’t Raerderhiem” in 2019 er ook al met de beker vandoor ging. Hopelijk passen ze dit veilige gedrag ook toe als ze na de vakantie op de fiets stappen naar het voortgezet onderwijs.

Eerste editie

Voor de afdeling Súdwest-Fryslân was dit de eerste editie waarbij werd gewerkt met de VVN Controlepost app, een app voor op de smartphone of tablet waarmee de controleposten snel en eenvoudig de resultaten van de deelnemende leerlingen konden doorgeven. Het was even wennen maar de ervaringen zijn erg positief.

Een aantal scholen die in 2019 wel meededen, hebben dit jaar aangegeven niet deel te zullen nemen aan het Praktisch Verkeersexamen. Dat is begrijpelijk. Voor die scholen die wel hebben deelgenomen, is het examen Coronaproof georganiseerd. Hopelijk kan het Praktisch Verkeersexamen in 2022 weer worden georganiseerd zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met verschillende protocollen die de organisatie dit jaar toch wel de nodige hoofdbrekens hebben bezorgd. Wie weet zijn er volgend jaar weer meer deelnemende scholen en leerlingen die op een verkeersveilige en sportieve manier gaan strijden om de wisselbokaal. De kleine bokaal is een blijvende herinnering voor de deelnemende school.