Zaterdag 29 mei open dag Algemene Begraafplaats Sneek

Op 28, 29 en 30 mei, ook wel het internationale Weekend van de Begraafplaats, organiseren gemeenten en historische organisaties activiteiten op begraafplaatsen. Het doel: laten zien dat begraafplaatsen een belangrijk onderdeel zijn van ons erfgoed. Elk jaar staat een andere begraafplaats in de gemeente Súdwest-Fryslân centraal. Dit jaar is dat de Algemene Begraafplaats in Sneek. De open dag is op zaterdag 29 mei.

SNEEK - Op de begraafplaats in Sneek organiseren vrijwilligers van het theehuis en de gemeente Súdwest-Fryslân de open (mid)dag. Het terras van het theehuis op de begraafplaats is open van 14.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen met een informatiekaart de begraafplaats bezoeken. 

Geschiedenis van de begraafplaats
De informatiekaart neemt de bezoekers mee in de geschiedenis van de begraafplaats. Zo kunnen ze lezen dat deze in 1828-1829 in gebruik is genomen. De aanleiding was een grote overstroming in 1825, die bijna heel Fryslân onder water zette. De nasleep van de ramp was enorm. Er overleden veel mensen door hongersnood en besmettelijke ziekten. De ‘Gouverneur des Konings’ vroeg alle grietenijen in Fryslân daarom om begraafplaatsen te maken. Het gemeentebestuur zette er vaart achter en was het eerst in Fryslân met de inrichting van een begraafplaats.

Verder kunnen bezoekers lezen over de Sneker Bloednacht (13 op 14 juli 1944) waarin vier onschuldige inwoners werden vermoord. Zij liggen begraven op de Algemene Begraafplaats.

De beheerder van de begraafplaats, Evert Westerhof, is tussen 14.00 en 16.00 uur bij het theehuis aanwezig om vragen over de begraafplaats te beantwoorden.

Aangepast programma
Twee jaar geleden heeft de gemeente Súdwest-Fryslân voor het eerst meegedaan aan het Weekend van de Begraafplaats. Toen was er een rondleiding op de begraafplaats van IJlst. Het afgelopen jaar is het weekend niet doorgegaan. Dit jaar kan het doorgaan, maar wel in aangepaste vorm.

Op nog veel meer begraafplaatsen in Nederland zijn dat weekend activiteiten. Kijk voor meer informatie op: www.weekendvandebegraafplaats.nl.