Alles wat je moet weten over smartengeld!

INGEZONDEN - Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het is dan ook goed dat we in Nederland over het algemeen goed verzekerd zijn tegen de gevolgen van het ongeval. 

Dit geldt over het algemeen voor geleden schade die (mede) door je eigen toedoen geleden is. In sommige gevallen wordt de schade echter aangericht door een externe partij. In sommige gevallen kan de schade worden vergoed door een verzekering van de externe partij, maar in sommige gevallen komt hier ook smartengeld bij kijken! In deze blog vertellen we je alles wat je moet weten over smartengeld en wanneer je hier recht op hebt.

Wanneer recht op smartengeld

Smartengeld is een financiële tegemoetkoming die de partij die schade heeft veroorzaakt dient te betalen aan de partij waarbij de schade geleden is. Het bijzondere aan smartengeld is dat het hier gaat om niet-fysieke schade. Als het gaat om smartengeld gaat het dus niet om kapotte auto’s of een beschadigde laptop, maar juist de emotionele die hierbij komt kijken. Smartengeld is een tegemoetkoming die wordt toegekend als er aantoonbare immateriële schade is geleden. DIt wordt bijvoorbeeld uitbetaald als het slachtoffer emotionele schade heeft geleden door het ongeval. Hieronder vallen onder andere factoren als depressiviteit, verdriet maar ook pijn! 

Hoogte smartengeld

Doordat het in het geval van smartengeld om immateriële schade gaat, is het vaak lastig om de hoogte van het smartengeld te bepalen. De hoogte smartengeld wordt bepaald door diverse factoren die de mate van ernst van de immateriële schade meetbaar maken. Enkele factoren die van invloed zijn op de ernst van de immateriële schade zijn:

-De lengte van het revalidatieproces

-De invloed die de schade heeft op de levenskwaliteit van het slachtoffer

-De leeftijd van het slachtoffer. 

-De ingrijpendheid van de te nemen maatregelen om weer een normaal leven te kunnen lijden.

Naast deze vier factoren die van invloed zijn op de hoogte van het smartengeld zijn er nog tal van factoren van invloed. Zoals je merkt, is het bepalen van de hoogte van het smartengeld een lastig proces. Het is dan ook altijd raadzaam om een externe partij in de arm te nemen die je kan helpen bij het bepalen van de hoogte van jouw smartengeld!

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden