Antea Group Nederland behaalt uitstekend resultaat over 2022

HEERENVEEN - Antea Group Nederland heeft een uitstekend resultaat geboekt over 2022. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het ingenieurs- en adviesbureau. Het bureau, dat in 2022 z’n 70-jarig jubileum vierde, zag opnieuw een groei van omzet én winst.

Met een omzet van 243 miljoen euro (een stijging van ruim 6% ten opzichte van 2021) en een operationeel resultaat (Ebita) van 21,8 miljoen euro (een verbetering van ruim 9% ten opzichte van 2021) wist het bureau de resultaten van voorgaand jaar opnieuw te overtreffen. De groei was terug te zien in vrijwel alle businesslijnen.  

Stijgende lijn

Hiermee zet Antea Group Nederland de lijn van groei van omzet en rendement van de afgelopen jaren voort. Tanja Lendzion, CEO Antea Group Nederland, is dan ook trots op de performance en het resultaat. “Klimaatadaptatie, de stikstofproblematiek, de woningbouwopgave, de vervangingsopgave en de energietransitie; er is veel vraag naar ingenieurskennis. Tegelijkertijd zien wij ons geconfronteerd met een groeiende schaarste aan technisch personeel. Dit vraagt meer dan ooit om innovatieve oplossingen, slimmer (samen)werken en verbinding in de hele keten om het werk gedaan te krijgen.”

Het ingenieurs- en adviesbureau van de toekomst

Terwijl het in 1951 opgerichte bureau in 2022 zijn 70-jarig jubileum vierde, blijft de blik op de toekomst gericht. Lendzion: “We staan als samenleving voor grote uitdagingen waarbij ingenieurskennis echt een verschil kan maken. Met ons nieuwe strategische plan Blauwdrukvorm de toekomst, leggen wij het fundament voor het ingenieurs- en adviesbureau van de toekomst. Door in te zetten op thema’s als digitalisering van dienstverlening en duurzaamheid bouwen wij mee aan een toekomstbestendige en vitale leefomgeving voor alle inwoners van Nederland.”

Wereldwijd

Wereldwijd gezien boekte Antea Group - actief in Europa, Afrika, Azië en Noord- en Zuid-Amerika – eveneens goede resultaten.  Antea Group Nederland had hierin een belangrijk aandeel. 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden