AZC Balk houdt open dag op Nationale Burendag

AZC Balk houdt op 23 september open dag Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

BALK - Op 23 september is het Nationale Burendag. Het asielzoekerscentrum in Balk zet op deze dag de deuren open. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) nodigen iedereen uit om langs te komen.

Tijdens de open dag is het mogelijk om te zien hoe het leven op een opvanglocatie voor vluchtelingen is. Ook kunnen belangstellenden in gesprek met medewerkers en bewoners gaan. Er worden workshops, rondleidingen en kinderactiviteiten georganiseerd. Medewerkers en bewoners vertellen over activiteiten en dagprogramma’s waaraan bewoners zowel binnen als buiten het centrum buiten aan meedoen.

Iedereen die in Nederland asiel aanvraagt, krijgt onderdak en begeleiding van het COA tot het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen of Nederland moeten verlaten. De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) is verantwoordelijk voor de asielprocedure en de Dienst Terugkeer en Vertrek voor het begeleiden van mensen die terugkeren. VluchtelingenWerk ondersteunt asielzoekers met voorlichting. Sinds 2015 organiseren deze vier partners de 'Open AZC Dag' om zowel de vluchtelingen als de mensen die met hen werken een gezicht te geven.

Belangstellenden zijn op 23 welkom van 13.00 tot 16.00 uur.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden