Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd. Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen.

Onderstaand de bekendmakingen:

24/12/2021 - Algemene Plaatselijke Verordening De Fryske Marren

24/12/2021 - Agenda raadsvergadering

23/12/2021 - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente De Fryske Marren 2022

23/12/2021 - Bestemmingsplan Echtenerbrug – Koopmanweg 10

22/12/2021 - Tolhûswei 12 a te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een bijgebouw naast Penningamolen (OV 20210826)

22/12/2021 - it Súd 44 te Broek (Kadastrale aanduiding: JRE00/A/1584): aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20210845)

22/12/2021 - Koepeinse 7 te Bantega (Kadastrale aanduiding: OTZ00/M/534): verleende vergunning bouwen van een nieuwbouw woning (OV 20210548/)

22/12/2021 - Swettepoelsterdyk 3 te Broek: aanvraag vergunning uitbreiden van de melkveehouderij (OV 20210836)

22/12/2021 - Gaestdyk 60 a te Tjerkgaast: verleende vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20210636/)

22/12/2021 - De Slûs 1 te Joure: verleende vergunning vergroten van de dakkapel (OV 20210822/)

22/12/2021 - Lemmer, Industrieweg 7: verleende vergunning wijzigen van bedrijfstijden en opslag van gevaarlijke stoffen (OV 20200612/5553003)

22/12/2021 - van Swinderenstraat 42 te Balk: aanvraag vergunning realiseren van een werkplaats voor onderhoud motorfietsen (OV 20210821)

22/12/2021 - Bokkewiel 6 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van eerder verleende vergunning uitbreiding Fibremax (OV 20210834)

22/12/2021 - Groenhof 44 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210837)

22/12/2021 - Nieuwedijk 2, 2A, 4 en 4A te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen van de winkel tot 4 geschakelde grondgebonden woningen (OV 20210282)

22/12/2021 - Wibrandus van Haschastr 2 te Oudehaske: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210399)

22/12/2021 - Scharrewiel 2 te Joure: aanvraag vergunning nieuw te bouwen bedrijfshal met opslagterrein (OV 20210603)

22/12/2021 - Midstraat 114 a te Joure: aanvraag vergunning splitsen van één appartement naar twee appartementen (OV 20210843)

22/12/2021 - Kruisstraat 26 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een dakopbouw (Betreft legalisering) (OV 20210832)

22/12/2021 - It Kromme Far 77 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1618): verleende vergunning realiseren van een nieuwe woning (OV 20210818/)

22/12/2021 - Kortestreek 14 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning wijzigen van de gevels en intern verbouwen van de brasserie (OV 20210707)

22/12/2021 - Wikelerdyk 9 A te Balk (Kadastrale aanduiding: BAL00/M/387): aanvraag vergunning realiseren van een tijdelijk asielzoekerscentrum voor de duur van twe

22/12/2021 - Wiidswâl 12 te Oudehaske: verleende vergunning plaatsen van een kajuit (OV 20210720/)

22/12/2021 - Zuiderzeestraat 36 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210135)

22/12/2021 - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

22/12/2021 - Buorren 67 te Elahuizen: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210756)

22/12/2021 - Jachthavendyk 9 te Balk: aanvraag vergunning wijzigen van het gebruik van dienstwoning naar woning (OV 20210838)

22/12/2021 - Buitenbaardt 29 te Lemmer: verleende vergunning uitbreiden van de bijgebouwen (OV 20210806/)

22/12/2021 - Binnendyk 83 te Rottum: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20210830)

22/12/2021 - Meenscharweg 37 te Vegelinsoord: aanvraag vergunning verlengen van de bestaande stal (OV 20210835)

22/12/2021 - De Stelle 31 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een aanbouw (OV 20210840)

22/12/2021 - Röntgenweg 10 te Joure (Kadastrale aanduiding: LWR02/N/410): aanvraag vergunning realiseren van een nieuw bedrijfspand (OV 20210844)

22/12/2021 - Sewei 3 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210134)

21/12/2021 - Haskerhorne, Kerkpad 12 (verlate publicatie): verleende vergunning realisatie tweetalgastenverblijven (legalisatie) (OV 20210474/6168627)

20/12/2021 - Rottum, Vogelzangweg 2: verleende vergunning ambtshalve wijziging milieuvoorschriften voor een mestbassin (OV 20210414)