BFVW zoekt weidevogelbeschermers

Wiuwert – Vanuit de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) zijn 3.500 vrijwilligers jaarlijks actief in het veld. De BFVW is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die willen helpen bij het beschermen van ‘onze’ weidevogels. Om nieuwe vrijwilligers wegwijs te maken, is de basiscursus weidevogelbeschermer (nazorger) ontwikkeld.

Weidevogels en Friezen horen bij elkaar. Zo broedt het overgrote deel van de Europese grutto's en kieviten in Nederland en het grootste deel daarvan dan weer in Fryslân. De verantwoordelijkheid om zuinig te zijn op deze vogels wordt bijzonder serieus genomen. De BFVW is de partij in Fryslân die de zorg voor het tellen en beschermen, ook wel nazorg genoemd, op zich heeft genomen. De BFVW is de overkoepelende bond (federatie) van ruim 100 lokale vogelwachten die in Fryslân actief zijn.

Ongeveer 3500 vrijwilligere nazorgers zijn jaarlijks actief in het veld. Een nazorger is in beweging, geniet van de buitenlucht en levert een bijdrage aan de natuur in Fryslân. De BFVW is op zoek naar nieuwe nazorgers. Deelnemers maken kennis met de meest voorkomende weidevogels en hun gedrag. En natuurlijk hoe zij zich kunnen inzetten voor de bescherming hiervan. De cursussen gaan vanaf december 2022 van start.

Meer informatie en aanmelden: https://www.friesevogelwachten.nl/nl/nieuws/bfvwactueel/basiscursus-weidevogelbeschermer-nazorger.html

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden