Binnenstad Sneek al 12 jaar veilige binnenstad

SNEEK-Afgelopen maandagavond onthulde burgemeester Jannewietske de Vries de tegel met daarop de vierde ster, uitgegeven door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Daarnaast ontvingen brandweer, politie, ondernemers en de gemeente samen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Burgemeester De Vries is trots op de samenwerking tussen de partijen: “Al tolve jier lang in feilige binnenstêd foar ynwenners, besikers en ûndernimmers, dat is bêst bysûnder. As boargemaster bin ik gewoan hiel bliid dat wy dat mei-inoar, mei ferskillende partijen, foarinoar krigen hawwe. En dêr geane wy mei troch, net allinne yn 'e binnenstêd, mar yn hiel Súdwest-Fryslân."

Keurmerk Veilig Ondernemen

Maandag 12 september ontvingen gemeente, brandweer, politie en ondernemers het nieuwe certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen en een 4e ster. Dit houdt in dat de binnenstad van Sneek al 12 jaar op rij staat geregistreerd als veilige binnenstad. Vanuit de werkgroep KVO Súdwest-Fryslân wordt hard gewerkt om driejaarlijks te slagen voor de test. De samenwerking tussen brandweer, politie, ondernemers en gemeente is hierin essentieel. Het doel is om ook over drie jaar weer het keurmerk te ontvangen.

Huisnummering punt van zorg

Daarvoor heeft de werkgroep nog wel een belangrijke opdracht uit te voeren. Uit de recente schouw blijkt dat in de binnenstad van Sneek de huisnummering beter kan. “We oefenen regelmatig in de binnenstad. Daarnaast valt het op als we de binnenstad observeren, dat huisnummers vaak slecht zichtbaar zijn. Met name in het donker is het een uitdaging”, geeft Jos van der Kooij coördinator risicobeheersing van Brandweer Fryslân aan.

Ook in buiten stedelijke gebieden huisnummering van levensbelang

Niet alleen in de binnenstad van Sneek, ook daarbuiten moet de huisnummering op orde zijn, zoals op industrieterreinen en in woonwijken. “In woonwijken kunnen we vaak aan de hand van andere woningen wel bepalen bij welk huis we moeten zijn. Toch zorgt het ook hier voor vertraging als de huisnummers niet duidelijk zichtbaar zijn. En juist in de buitenstedelijke gebieden, daar waar huizen ver van elkaar af staan en opritten vaak lang zijn, is het soms zoeken. Dat wil je niet als ergens een brand woedt”, aldus brandweer Fryslân.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden