Boek over Sneekermeer en wijde omgeving gepresenteerd

Foto Boudewijn Boer

JOURE- Woensdag is in Museum Joure het boek “Om de Meer: mens, cultuur en landschap rond het Sneekermeer” gepresenteerd. Auteur Hans Koppen reikte het eerste exemplaar uit aan directeur Iris Nutma van het museum.

 

Het boek geeft een landschappelijke en cultuur-historische beschrijving van het Lege of Lage Midden van Fryslân, het gebied dat globaal ligt tussen de plaatsen Sneek, Jirnsum en

Joure. De auteur gaat in op vragen als: waar dienen al die sluisjes voor, wat zijn dat voor metalen windmolens in het land, en hoe is het Sneekermeer eigenlijk ontstaan? In 2020 schreef hij een vergelijkbaar boek over het landsdeel Oostergo.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden