Bouw Jumbo supermarkt en appartementen op voormalig Flexaterrein kan tweede helft dit jaar los

Foto Henk van der Veer

SNEEK- Waar tot 2008 de voormalige verffabriek CPS/ Flexa stond en de gemeente tot september 2020 het terrein huurde voor parkeergelegenheid, gingen in oktober van dat jaar de werkzaamheden van start om het terrein te saneren en bouwrijp te maken. Ondertussen ligt er een groot zwembad, is het terrein afgesloten door hekken met bordjes ‘Verboden Toegang’ en tier het onkruid welig. Wat is de actuele stand van zaken?

Jumbo en appartementengebouwen

Het is de bedoeling de Jumbo-vestiging van het Normandiaterrein te verplaatsen naar het Flexaterrein. Ook zullen er appartementengebouwen komen, één boven op de Jumbo en eentje elders op het terrein. Er is uitgegaan van de mogelijkheid van 2 x 32 appartementen. Dat is maximaal, het kunnen er dus in de praktijk straks minder zijn.

Zorgwoningenprincipe

Het zorgwoningenprincipe was in eerste instantie meegenomen en in het bestemmingsplan technisch ook geregeld maar gedurende de verdere planvorming is dit losgelaten.

Reactie gemeente Súdwest-Fryslân

“Momenteel wordt er overleg gevoerd tussen de gemeente en de projectontwikkelaars Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V., BPD Ontwikkeling B.V. en Elkien. Dat afstemmingsoverleg gaat in goede harmonie en we maken goede stappen op dit moment. De verwachting is dat we voor de zomer naar de welstandscommissie kunnen met de ontwerpen voor de nieuwe gebouwen. Daarna kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd. De start van de bouw zal naar verwachting in de tweede helft van dit jaar zijn”, zo laat een woordvoerder van de gemeente Súdwest-Fryslân schriftelijk weten.