Brandweerorganisatie Fryslân staat als een huis

Foto: Jan Douwe Gorter

FRYSLAN - Brandweer Fryslân adviseert haar Algemeen Bestuur het Dekkingsplan 2.0 ‘Samen Paraat’ opnieuw vast te stellen voor de komende vier jaar.  

Dit blijkt uit het evaluatierapport dat begin oktober wordt gepresenteerd aan de Bestuurscommissie Veiligheid.  

Wat staat er in het dekkingsplan?  

In een dekkingsplan staat waar kazernes en materieel het beste kunnen staan, en hoeveel menskracht beschikbaar moet zijn in relatie tot de risico's. Daar waar veel mensen zijn of waar het risico groot is, zoals bij een ziekenhuis, moet de brandweer ook snel ter plaatse kunnen zijn.  

Evaluatie dekkingsplan  

Eind 2017 is het Dekkingsplan 2.0 ‘Samen Paraat’ vastgesteld door het bestuur van VR Fryslân. Iedere vier jaar moet opnieuw een dekkingsplan vastgesteld worden. Dat is dus ook dit jaar het geval en daarom is er geëvalueerd. De evaluatie richt zich op operationele prestaties, paraatheid, aantal uitrukken per post over verschillende periodes, uitruktijd en overige statistieken en openstaande zaken. Hoe ging dat de afgelopen vier jaar? Waar wijkt de realiteit af van het dekkingsplan? En vooral; hoe komt dat? 
 
“We komen tot de conclusie dat het Dekkingsplan 2.0 staat als een huis”, zegt Adjunct-Commandant Marinus van de Velde. “De brandweerorganisatie is in basis een goed parate en robuuste organisatie. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor verbetering. We willen de komende vier jaar beter worden in het verzamelen van data en deze slimmer gebruiken. Op die manier willen we een nog betere analyse kunnen maken van onze paraatheid en prestaties.”