ChristenUnie stelt vragen over subsidie COVID-19

SNEEK- In de Vrijetijds Economie zijn verschillende bedrijven die aanspraak kunnen maken op de provinciale subsidieregeling. Bioscopen in Fryslân krijgen echter geen subsidie voor het inrichten van hun onderneming op de anderhalvemeter samenleving. De provinciale fractie van de ChristenUnie vindt dit opmerkelijk en stelt hierover vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. 

 

Met deze subsidie kunnen ondernemingen 50% subsidie krijgen voor het aanschaffen van materiaal om volgens de RIVM-richtlijnen te kunnen werken. Zoals kuchschermen, vloerstickers en stoelhoezen.

“Ook bioscopen doen net als andere ondernemers in deze sector investeringen om corona tegen te gaan”, zegt ChristenUnie Statenlid Lieuwe van der Pol. “Het is ons niet duidelijk waarom bioscopen niet onder deze regeling vallen”, zegt hij. Ondanks dat de regeling sinds 26 oktober jl. uitgebreid is, geldt deze nog steeds niet voor bioscopen. De ChristenUnie vindt dit onterecht.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden