CNV organiseert werkonderbreking bij Empatec in Sneek op maandag 20 maart

Foto Henk van der Veer

SNEEK- Vakbond CNV Overheid organiseert in samenspraak met Empatec een korte werkonderbreking op maandagochtend 20 maart. Doel is om aandacht te vragen voor nijpende financiële positie de werknemers die vallen onder de cao’s Sociale Werkvoorziening en Aan de Slag. CNV maakt zich grote zorgen over de toekomst van de sociale werkbedrijven en over de ongeveer 100.000 medewerkers die daar werken, nu het niet lukt om de huidige cao’s open te breken.

 

Wat zijn de eisen?

“We willen dat alle lonen met 10,15% stijgen. Zo blijft de koopkracht van alle medewerkers in stand en loopt het loongebouw in de SW en ADS niet onder water. Ook willen we aanpassing van de reiskostenvergoeding aan de hogere brandstofkosten. Dat betekent een verhoging van € 0,10 naar € 0,21 per kilometer. We vragen de lokale en landelijke politiek om alles te doen om een inflatiereparatie voor deze mensen mogelijk te maken. De huidige cao ASW loopt nog tot eind 2023, de cao SW zelfs tot eind 2025”, aldus het CNV.

Koopkrachtcrisis

CNV Overheid bestuurder Nico Foppen: “Door de torenhoge inflatie kunnen veel mensen uit deze sector hun rekeningen niet of bijna niet meer betalen. Dagelijks ontvangen wij hierover verontrustende signalen van werknemers. Het gaat hierbij vaak om zeer kwetsbare mensen, die niet meer weten hoe het verder moet. De versnelde verhoging van het wettelijk minimumloon was uiteraard helpend, maar repareert de loongebouwen in beide cao’s niet. We zien nu dat een leidinggevende net zo veel verdient als de mensen aan wie hij leiding geeft en dat motiveert niemand. Wij maken ons grote zorgen over het welzijn van deze mensen.”

Sector in gevaar

Gemeenten kampen met forse tekorten door de komst van de Participatiewet en de bijbehorende bezuinigingen. Hoewel deze tekorten op de WSW kleiner worden nu de uitstroom van werknemers die met pensioen gaan toeneemt, zijn de Participatiewet-budgetten om de nieuwe instroom naar en tijdens werk te begeleiden, volstrekt onvoldoende. De instroom van medewerkers blijft daardoor fors achter. En voor de cao Aan de slag is het Rijk nog steeds niet met financiering over de brug gekomen. Hierdoor is de kans groot dat de eerste cao Aan de slag ook meteen de laatste is.

Oproep

CNV Overheid heeft bij deze werkonderbreking een aantal leden van de Tweede Kamer en wethouders van omliggende gemeenten uitgenodigd, om rechtstreeks van de mensen die in het sociaal werkbedrijf werken te horen wat deze situatie voor hen betekent. Foppen: “Wij roepen lokale en landelijke politiek op om al het mogelijke te doen om de doelgroep tegemoet te komen en om invloed binnen de VNG en bij de Rijksoverheid aan te wenden om verbetering in de positie van werknemers en de bedrijven te bewerkstelligen.”

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden