Dag van de Cliëntondersteuning op 4 november: aandacht voor knelpunten voor cliënten

Foto aangeleverd

SNEEK- Op vrijdag 4 november viert BCMB (Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners) de eerste Dag van de Cliëntondersteuning. Op en rond deze datum vragen zij aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning in Nederland, onder andere met een signaleringsrapportage. Deze rapportage signaleert voor drie thema's de door cliënten ondervonden knelpunten, benoemt oorzaken en doet aanbevelingen om tot oplossingen te komen. De thema's in 2022 zijn: toegang en beschikbaarheid van voorzieningen, domeinoverstijgende knelpunten en onafhankelijke cliëntondersteuning.

 

Cliëntondersteuners helpen mensen met informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen. De gemeente is verantwoordelijk voor het inkopen van cliëntondersteuning voor inwoners die met hun vragen onder de Wmo vallen. De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het inkopen van cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie.

Complexe knelpunten

Dagelijks lopen cliëntondersteuners tegen verschillende problemen en knelpunten aan. Zoals beperkt zicht op beschikbare zorgplekken, zorg en ondersteuning dat is opgeknipt in verschillende wetten, het ontbreken van passende zorg en de onbekendheid en onvindbaarheid van de onafhankelijk cliëntondersteuning. Auke Blom, verenigingsmanager van BCMB: "De meeste knelpunten zijn al langer bekend bij alle partijen, maar ze zijn complex en moeilijk op te lossen. Toch geloven wij in oplossingen en hopen wij met onze signaleringsrapportage hieraan bij te dragen. Cliëntondersteuners zijn ook altijd bereid knelpunten toe te lichten en met instanties en zorgaanbieders mee te denken over oplossingen.” Deze week vraagt BCMB aandacht voor deze knelpunten. Op www.bcmb.nl/dagvandeclientondersteuning staat meer informatie over de Dag van de Cliëntondersteuning, de signaleringsrapportages en interviews met cliëntondersteuners, deskundigen en betrokken partijen.

Over BCMB

BCMB is sinds november 2014 een beroepsvereniging van Cliëntondersteuners en staat voor onafhankelijke, levensbrede en professionele cliëntondersteuning. De vereniging stimuleert vakmanschap en inspireert tot kwalitatief hoogwaardige cliëntondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.bcmb.nl

De onafhankelijk cliëntondersteuners van Cliënt & Co zijn trots op deze eerste dag van de Cliëntondersteuning. U kunt met uw vragen en/of knelpunten bij ons terecht. Stuur een mail naar info@clientenco.nl of bel 06 50 814 366.  Kijk voor meer informatie op www.clientenco.nl

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden