Danscafé 't Hofje weer open

BOLSWARD-Danscafé ’t Hofje in Bolsward mag vanaf vrijdag 18 september weer bezoekers ontvangen.

Op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) was de horecazaak sinds vorige week gesloten vanwege het niet naleven van de maatregelen uit de noodverordening

Zo bleek dat de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen de aanwezige personen niet of onvoldoende in acht werden genomen. Daarnaast vond reservering en toewijzing van een zitplaats niet consequent plaats en bezoekers werden hier ook niet op aangesproken.

De exploitant van het danscafé diende 16 september een plan in bij de gemeente Súdwest-Fryslân om aan te tonen dat hij maatregelen heeft genomen die wel in lijn zijn met de noodverordening. Dit plan is nu door de gemeente goedgekeurd, waardoor heropening verantwoord wordt geacht. De voorzitter van de VRF heeft dit advies overgenomen.

 

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden