De Fryske Marren doet duurzame investeringen ondanks onzekere toekomst

INGEZONDEN - Gemeente De Fryske Marren neemt volgend jaar diverse maatregelen ter bevordering van de energietransitie, zoals verduurzaming van het vastgoed en de overgang van aardgas naar duurzame alternatieven voor het verwarmen van woningen en kraanwater.

Dat staat in de begroting 2023 dat het college op korte termijn aan de gemeenteraad zal presenteren.

Ondanks een onzeker financieel perspectief, zal de gemeente blijven investeren, zo valt te lezen in de begroting. Naast investering in duurzaamheidsonderwerpen, zoals spouwmuurisolatie in Joure, zal De Fryske Marren ook investeren in het onderhoud van wegen en bruggen. Wethouder Remboud van Iddekinge (FNP) laat weten dat niets doen geen optie is, want onderhoud is noodzakelijk. Ook al is dat volgens hem lastig voor de lange termijn door onzekerheid.

Minder geld van het Rijk

Die onzekerheid heeft te maken met het feit dat het De Fryske Marren per 2026 aan structurele financiële dekking vanuit het Rijk ontbreekt. In 2026 krijgen Nederlandse gemeenten waarschijnlijk fors minder geld van het Rijk door een herziening van het financieringssysteem. Zodoende kan er tot en met 2025 geïnvesteerd worden, maar is er daarna vooralsnog geen duidelijkheid. Dat treft overigens niet alleen De Fryske Marren, maar alle gemeenten in Nederland.

Investeren in onderhoud

Voor 2023 stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om in ieder geval een totaalbedrag van 8,6 miljoen euro te investeren. Daarvan is 5,6 miljoen euro structureel en 3 miljoen euro incidenteel. Voor onderhoud van de wegen wordt het bedrag in 2023 en 2024 verhoogd met 1,7 miljoen euro. In 2025 en 2026 gaat het om een verhoging van 1,5 miljoen euro. Onlangs werd er voor Swim- en Sportfun in Joure al een verduurzaamheidstraject ingezet.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden