'De parel van het noorden' in Joure staat al drie jaar te koop: ,,Als er vandaag of morgen iemand komt en die biedt het bedrag wat ik hebben wil, dan is het klaar.''

Henk van Brugen van Party- en Zalencentrum 't Haske in Joure Screenprint Omrop Fryslan

JOURE - Party- en Zalencentrum 't Haske in Joure, in de volksmond ook veelal 'de bowling', is voor velen een begrip. Het multifunctionele complex draait nog volop, maar het staat ook al drie jaar in de etalage. Geert van Tuinen van Omrop Fryslân ging langs in 'de parel van het noorden' zoals eigenaar Henk van Bruggen het noemt.

'Snelle Henkie' gaf in 2018, hij werd toen 60 jaar, aan te gaan stoppen met 't Haske. Hij zat toen 45 jaar in de horeca, waarvan 40 jaar in het Jouster Party- en Zalencentrum. Tot op heden is het echter, ondanks dat er wel kandidaten waren, tot een verkoop niet gekomen. De 'Meest markante horecaondernemer van Friesland', een titel die Henk van Bruggen kreeg in 2010, is daarom nog dagelijks in 't Haske te vinden.

Thuis moeten zijn
Inmiddels is de horecaman in hart en nieren 64 jaar en zou eigenlijk thuis moeten zijn. ,,Mijn vrouw heeft een akkefietje gehad en daarom moet ik eigenlijk op haar passen. Er zijn vier pake en beppezeggers en die willen ook wel eens met pake voetballen ofzo. Maar dat komt er helaas nu niet van.'' Over de mogelijke kopers zegt Van Bruggen: ,,In het begin leek het er wel op. Toen was er een koper van 31 jaar en dat leek goed, maar op het laatste moment trok die zich terug.''

Niet juiste intenties
Daarna kwamen er nog andere gegadigden maar die hadden volgens Henk van Bruggen niet de juiste intenties met zijn bedrijf. ,,Ze wilden dingen doen met de bowling die ik liever niet wil. Daarom heb ik bij de gemeente aangegeven de bowling over te nemen. Alles zit hier in. Men wil niet zonder 't Haske. Als de koper 't Haske sloopt zijn alle avonden kapot en staan alle clubs op straat. Daar ben ik zo bang voor.''

Niet meer kieskeurig
De adviseur en accountant van Van Bruggen hebben hem aangeraden alles aan de kant te gooien en aan zichzelf te denken. ,,Als er vandaag of morgen iemand komt en die bied het bedrag wat ik hebben wil, dan is het klaar. Ik ben nu niet meer kieskeurig.'' Daarmee kan het zijn dat 't Haske een andere toekomst tegemoet gaat. ,,Ze hebben allemaal de kans gehad. De gemeente sluit zijn ogen. Ik ben daar ook al een paar keer boos heen geweest, maar ze willen het niet zien. Dan komt het maar zoals het komt.''

Brûsplak Joure
Party- en Zalencentrum is na een amendement in mei van vorig jaar nog één van de kandidaten als toekomstig 'Brûsplak' in Joure. Andere opties die als plek voor plek voor culturele en maatschappelijke organisaties worden onderzocht zijn nog de Evenementenhal en sporthal De Stuit. Deze laatste locatie heeft de voorkeur van de projectgroep en het college, maar is door flinke weerstand van omwonenden in ieder geval voorlopig van de baan.

Gemeente De Fryske Marren heeft al wel 6,5 miljoen euro gereserveerd voor het realiseren van het 'Brûsplak'.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden