Discussie over de afsluiting van het aquaduct in de A7

UITWELLINGERGA- Dat de afsluiting van het aquaduct in de A7 bij Uitwellingerga de gemoederen bezig blijft houden is een understatement.  En terecht, want de impact is groot. Ook Architectenbureau Zijlstra doet een duit in het discussiezakje op haar Facebook-pagina. Zie hieronder. Voor meer illustraties op het eerste pijltje tikken!

"Door de huidige afsluiting van het #aquaduct in de #A7 ondervindt het verkeer grote hinder. Daarnaast zorgt deze afsluiting ook voor veel overlast voor de directe omgeving: het verkeer zoekt alternatieve routes die nu voor extra verkeersdrukte op de secundaire wegen zorgt. De laatste berichtgeving is dat de snelweg minimaal een half jaar afgesloten blijft. Voor alle ondernemers in onze regio een onverteerbare tijdspanne.

Wij denken aan een snellere oplossing voor de doorstroming van het verkeer door het aquaduct. We hebben een 1e voorlopige studie op papier gezet die daar voor zou kunnen zorgen: ons idee is om de gehele tunnelbak zodanig te #ballasten en aan te passen dat het snel mogelijk wordt om van beide kanten toch 1 rijbaan door het aquaduct te kunnen leiden. Er is aan beide zijden ruimte genoeg om het verkeer ruim van te voren van 2 rijbanen naar 1 rijbaan te laten ritsen en het verkeer daarna met een snelheidsbeperking door het aquaduct te laten rijden.

Deze situatie kan dan ook voor wat langere tijd in stand blijven, terwijl het verkeer toch ook doorgang kan vinden. In deze periode kan dan het werkelijke probleem aan het aquaduct worden aangepakt door aan de buitenzijde van de segmenten een aanpassing te maken die het op z'n plek houden van het gehele aquaduct garandeert. We hebben in 10 plaatjes de verschillende stappen van deze oplossing verbeeld.

De grote voordelen van deze oplossing zijn dat het snelwegverkeer blijft op de plek die daar geschikt voor is en dat de secundaire wegen weer worden ontlast. Ook is het openen van de bruggen in het komende vaarseizoen dan geen extra vertragende factor meer. Dat het idee natuurlijk technisch verder zal moeten worden uitgezocht is duidelijk, maar de voordelen voor zowel het snelwegverkeer als voor de omgeving zijn overduidelijk."

Bron Zijlstra Architecten

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden