Doopdienst Evangelische Gemeenschap Sneek op het Pottenstrand: 24 dopelingen

SNEEK- Op zondag 6 september houdt de Evangelische Gemeenschap Sneek om 11.00 uur een doopdienst op het strand van De Potten bij het Sneekermeer.

Afgelopen maart stond er al een doopdienst in de Hemkerk gepland. In die dienst wilden een tiental jongeren zich laten dopen en zo de wereld laten zien waar zij staan in geloof. Maar door de coronamaatregelen kon dit feest helaas niet meer doorgaan.

Inmiddels staan de zaken anders. De watertemperatuur buiten is inmiddels heerlijk op peil. En nu is er de mogelijkheid om in de openlucht er een veilige en vooral leuke samenkomst van maken! Het aantal dopelingen is ondertussen verdubbeld tot 24!

Daarom wordt er zondag 6 september in een stevig tempo gedoopt bij het zwemstrand bij De Potten, met daarbij muziek, een spreker en tijd voor alle dopelingen om aan de wereld te vertellen waarom ze deze bijzondere keuze maken.

Natuurlijk is het best wel opmerkelijk dat in deze tijd zoveel jongeren en oudere jongeren ervoor kiezen om iedereen te vertellen van hun geloof en dit te laten zien! Naast een behoorlijk aantal inwoners van Sneek en omgeving zijn er ook een aantal vluchtelingen die gedoopt worden. Zij zijn nu in een veilig land waar zij in vrijheid hun geloof kunnen belijden en kiezen ervoor nu deze stap te nemen.

En hoe mooi is het dan om samen met deze mensen van over de hele wereld ons geloof in eenheid en vrijheid te vieren! Wij zijn erg blij dat wij daarin een rol mogen spelen! Praktisch gezien ziet het er als volgt uit: er is een vergunning verleend en alle regels rondom afstand houden, waaraan iedereen inmiddels wel gewend is, worden netjes nageleefd.

Dit betekent dat er een maximumaantal bezoekers van 400 is en dat daarop wordt gecontroleerd. Reserveringen lopen via de website van de gemeente: www.egs-sneek.nl
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden