Eerste Lemster Wurdboek voor CdK Arno Brok

Foto Jan van der Werf

LEMMER - Stichting Oud Lemmer organiseerde zondag organiseerde weer een muzikaal klassiek concert in de Tjserke oan it Dok. Deze keer door het trio Toanhûs en een klarinet ensemble. Belangrijk moment van de middag was de uitreiking van het Lemster Wurdboek. Het eerste exemplaar was voor Commissaris van de Koning Arno Brok. Hij kreeg het boekwerk uit handen van Piet Zantman, voorzitter van Stichting Oud Lemmer. 

Joël Hut, oud Sint Nykster en tegenwoordig wonende in Leeuwarden, stelde het woordenboek samen. Het Lemster Wurdboek vertaalt 2700 woorden van het Lemsters naar het Nederlands en andersom. Ook staan er tekeningen in van Onder de Hoek en ondermeer een puzzel.

CdK Brok ging bij de uitreiking ondermeer in op het belang van de taal en identiteit, in relatie tot de mienskip. Hij deed dit aan de hand van verschillende voorbeelden uit andere streektalen in Fryslân.

Het Lemster Wurdboek is mogelijk gemaakt door een donatie van de familie Th.M. van Oers, de IJB Groep BV en het Stapert Fonds. Voor € 8,95 is het boek te verkrijgen bij Focus in Lemmer.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden