Eerste vergadering gemeenteraad van het nieuwe jaar op op 6 januari

Foto De Fryske Marren

DFM - De eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar vindt op 6 januari digitaal plaats. De digitale bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Op de agenda staat onder andere het vaststellen van het beleidskader Sinnefjilden De Fryske Marren 2020, het vaststellen van het bestemmingsplan Bandsloot 9 in Bantega en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het uitbreiden van het campingterrein en plaatsen van een sanitair gebouw op de Utbuorren 48 in Terherne. Ook komt het onderzoek door de rekenkamer naar zwembad Ny Sudersé aan bod.

Het Petear van 4 januari gaat niet door vanwege het ontbreken van agendapunten.




Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden