Europa zet sein voor Lelylijn op groen

xDe Nederlandse stations die een aansluiting op de Lelylijn zouden krijgen. In het Europese plan loopt het spoor verder van Groningen naar Bremen. Afbeelding Omrop Fryslân

FRYSLÂN - Het sein voor de Lelylijn is door Europa op groen gezet. De nieuwe Europese TEN-T-transportkaart voor belangrijke Europese verbindingen is door de transportcommissie van het Europees Parlement unaniem goedgekeurd. Met dit besluit is de realisatie van de Lelylijn een stap dichterbij gekomen.

Deze spoorverbinding moet deel uit gaan maken van het internationale spoor van Amsterdam over Drachten en Groningen naar Bremen. Het amendement over de Lelylijn als nieuwe spoorverbinding met Duitsland werd ook met een grote meerderheid aangenomen.

Beperkte bijdrage Europa
Europa betaalt in principe maar een beperkt gedeelte van de begroting van nieuwe projecten op het gebied van infrastructuur. Het hoogste bedrag dat tot nu toe werd uitgekeerd voor een nieuwe spoorverbinding, is 1,1 miljard. De precieze kosten van de Lelylijn zijn nog niet bekend, maar deskundigen houden rekening met een bedrag dat kan oplopen tot 9 miljard. Het Nederlandse kabinet heeft er 3 miljard voor gereserveerd.

"Belangrijke stap"
,,Je zult begrijpen dat ik net even een Kaagje heb gedaan", zegt gedeputeerde Avine Fokkens (VVD) over de stemming in het Europees Parlement. Fokkens doelt daarmee op de dans op tafel van de D66-politica na de winst bij de Tweede Kamerverkiezingen. ,,Het is echt een belangrijke stap dat het Europees Parlement de Lelylijn in combinatie met de Wunderline erkent als een belangrijke internationale treinverbinding."

Bron: www.omropfryslan.nl
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden