FNP winnaar van het politiek debat op Plein Joure

Kandidaten van de Provinciale Staten tijdens het debat op Plein Joure Foto Plein Joure

JOURE - Plein Joure werd vrijdag omgetoverd tot Tweede Kamer. In de kantine vond het
schooldebat tussen de leerlingen van klas 3 en 4 en de kandidaten van Provinciale Staten plaats. Maar liefst twaalf verschillende politieke partijen kwamen langs om hun standpunten te verdedigen aan de hand van vijf verschillende stellingen. De volgende politieke partijen waren aanwezig: FNP, FvD, SP, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, GrienLinks, PvdA, CDA, Ja21, PVV en 50PLUS.

Het schooldebat werd geleid door docent Sybryn van Wieren. Stellingen met thema’s als de wolf in Nederland, vluchtelingen en de Lelylijn kwamen aan bod. Voor elke stelling verdedigden twee leerlingen hun standpunten waarna het debat verder ging tussen de politieke partijen.

Vierdejaarsleerlingen Maria en Anne-Wil over het debat: “We vonden het erg leuk! We mochten zelf in groepen de stellingen bedenken en dan is het interessant om te zien hoe de verschillende partijen daarop reageren. Het gaat namelijk ook over onze toekomst.”

Kennismaken met politiek
Hoewel de leerlingen nog minderjarig zijn, maken ze op deze manier alvast kennis met de
politiek. Van Wieren vertelt waarom hij dit zo belangrijk vindt: “Op deze manier kunnen we de leerlingen voorbereiden op de samenleving en zich laten verdiepen in elkaars standpunten. Zo willen wij meer begrip voor elkaar creëren en minder polarisatie”.

De leerlingen worden op deze manier voorbereid op het actief kiesrecht dat zij zullen hebben vanaf hun 18e. Aansluitend op het debat vond een stemronde plaats, waarbij de leerlingen konden stemmen op een van de partijen die volgens hen het beste had gepresteerd tijdens het debat. Fryske Nasjonale Partij (FNP) kwam als winnaar uit het debat.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden