Gemeente verder in gesprek over tekening wandelpad Omkromte

Archieffoto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

JOURE - Afgelopen zomer is door de gemeente een concept-tekening gemaakt voor het Omkromte wandelpad achter de Kooilaan in Joure. Dit gebeurde naar aanleiding van gesprekken met bewoners. Die uitwerking is vervolgens voorgelegd aan bewoners en andere betrokkenen.

Ook met Mooi Skarsterlân is de tekening besproken en is het pad bewandeld. Burgemeester Fred Veenstra: “Doel is om gezamenlijk tot een oplossing te komen, zodat wandelaars weer van het pad gebruik kunnen maken”.

Grond eigendom omwonenden
Het wandelpad loopt over grondgebied dat eigendom is van de omwonenden. Daardoor loopt het pad op een aantal plekken optisch door een tuin. Eerder in het traject is door de gemeenteraad besloten om de Omkromte openbaar toegankelijk te houden. Dat gebeurde op grond van de historie van dit oude openbare pad. Dat besluit werd door Gedeputeerde Staten van Fryslân in juni van dit jaar bevestigd. Om die reden is een concept-tekening gemaakt van het pad en aan de betrokkenen voorgelegd, zodat de loop van het pad voor iedereen helder is.

Pad beter toegankelijk
Door een aantal bewoners is de afgelopen tijd al gesnoeid om de Omkromte beter toegankelijk te maken voor wandelaars. Ook zijn er is er al gaas verwijderd en hekwerken weggehaald of open gezet. ,,De komende weken vinden nog een aantal vervolggesprekken plaats, waarna een definitieve tekening wordt gemaakt. Doel is om op deze manier onderling tot een oplossing te komen om het wandelpad openbaar toegankelijk te houden'', aldus de gemeente.

Bestaande landschapselementen behouden
In de voorlopige tekening voor het pad is volgens DFM zoveel mogelijk rekening gehouden met behoud van bestaande landschapselementen, zoals bomen en struiken. ,,Ook willen we voor het pad de minimale breedte van 1,5 meter respecteren, zowel voor het wandelen als voor het onderhoud. Het streven is om op deze manier, door overleg met bewoners, ingrijpende werkzaamheden te voorkomen.''