Foto Omrop Fryslân

YSBRECHTUM-  Op 8 september jl. os omstreeks 19.00 uur een gewonde fietser liggend aangetroffen op het fietspad De Harste.

De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien en duidelijkheid kunnen geven over de toedracht.

Zaaknummer: 2023240220

Bron: https://www.facebook.com/Basiseenheid.Politie.Sneek.eo

 




Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden