Groengasproducent Agradu opereert verder als BioValue

SINT NICOLAASGA - Agradu BV krijgt per mid-juli een nieuwe merk- en handelsnaam: BioValue Group BV. Agradu opereert in de markt van biogas. 

Ze leveren groengas en schone brandstoffen door het beheren en bouwen van biogasinstallaties. De oude naam staat nu nog voor Agrarisch Duurzaam. Door de snelle groei van de onderneming omschrijft dit niet meer de kernwerkzaamheden. De focus is de afgelopen periode meer verschoven naar het waarde geven aan restproducten in de vorm van schone brandstof voor groottransport. Dit resulteert ook in de nieuwe slogan: ‘We fuel the future.’

Managing director Ids Schaap vertelt: "Onder de naam BioValue willen wij de komende jaren onze groengas productie verdrievoudigen.” Het is ons werk en passie om restproducten een meerwaarde geven door deze te vergisten en om te zetten naar schone brandstoffen. Deze brandstoffen leveren we weer terug aan de leverancier zodat deze zijn eigen keten ook verduurzaamd. “ Het beheren en bouwen van biogasinstallaties vraagt veel verschillende kundigheden. Kwalitatieve restproduct verwerking, optimaliseren van de biologische processen, mechanisch onderhoudt, bouwproject management en nog veel meer. Het bedrijf is in 2008 ontstaan vanuit de agrarische sector. Toen lag de focus op het produceren van groen gas en duurzame elektriciteit vanuit mest en restproducten. De biogasinstallaties stonden destijds vooral bij veehouders of akkerbouwers op het erf. Nu werkt BioValue ook aan projecten buiten de agrarische sector. Groengas productie is ook interessant voor investeerders en voorstanders van een duurzamere wereld.

BioValue wil de CO2 uitstoot ten opzichte van fossiel aardgas met 79% reduceren en zoveel mogelijk duurzame energie en brandstoffen genereren. De naam BioValue kun je opdelen tussen Bio en Value. Bio voor het duurzame aspect en Value voor de waarde die het levert in vorm van groene, schone energie. Dit is straks ook terug te zien in het logo, de kleuren en de website. De reden dat erachter nog voor ‘Group’ is gekozen is dat de onderneming meerdere biogasinstallaties onder zich heeft. BioValue Group BV verwacht dat de groei doorzet. De prognose voor dit jaar is 38 miljoen kuub geproduceerde biogas en ze verwachten dat dit in 2023 zelfs verdubbeld naar 76 miljoen.