GroenLinks Heerenveen: circulair bouwen wordt de norm

HEERENVEEN - GroenLinks Heerenveen fractievoorzitter Gerrie Rozema geeft de noodzaak aan van circulair bouwen.

“De grondstoffen die gebruikt worden in de bouw zijn eindig en winning, bewerking en vervoer zijn gewoonweg te belastend voor de aarde. Hoewel circulair bouwen nog sterk in ontwikkeling is, willen we dat in Heerenveen circulair bouwen zo snel mogelijk vanzelfsprekend wordt. Dit sluit aan bij de ambitie van Heerenveen om circular valley te worden.”

Twee amendementen, die GroenLinks Heerenveen samen met FNP, D66, SP en Christenunie indient om in de Omgevingsvisie circulair bouwen krachtiger naar voren te brengen, worden unaniem aangenomen tijdens de raadsvergadering van 1 juli 2021.

Circulair bouwen is een breed begrip. Het gaat over niet buitenstedelijk bouwen, kleiner bouwen, maar vooral over het bouwen in een kringloopsysteem. Er moeten zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen gebruikt worden. Sloopgebouwen leveren bouwmateriaal voor nieuwe en er wordt minder gebouwd met cement en beton en vaker met hout. Nieuw te bouwen gebouwen moeten demontabel zijn en een lange levensduur hebben. Rozema: “Het komt er op neer dat er wordt gebouwd met de toekomst in het achterhoofd.”

Met het aannemen van de twee aanpassingen en toevoegingen op de Omgevingsvisie geeft de raad van Heerenveen het belang aan van het stimuleren van de ontwikkeling en kennisdeling van circulaire initiatieven om zo een versnelling van circulair bouwen mogelijk te maken en spreekt de raad zich uit voor een toekomst waarin circulair bouwen het uitgangspunt is.