Grote schepen niet meer naar Heerenveen

HEERENVEEN - De vaarweg naar Heerenveen is sinds 7 juli niet meer toegankelijk voor schepen groter dan 86 meter lang en 10,5 meter breed. Dat hebben de Staten onlangs besloten. De recreatievaart is blij dat na jaren van strijd het besluit definitief is.

Voor de bedrijven aan de vaarweg brengen de nieuwe afmetingen van een vrachtschip de nodige problemen met zich mee. Ze zijn dan ook bezig om te kijken of er toch nog een oplossing is om grotere schepen toe te laten. Bijvoorbeeld door zogenaamde 'bloktijden' in te voeren.

Dat betekent dan dat de grotere schepen alleen op het traject varen als er geen of minimaal recreatievaart is. De vertegenwoordigers in de recreatiesector zien dat niet zitten. Vooral ook omdat volgens hen grote schepen ook voor schade zorgen aan bijvoorbeeld kaden.

Een van de bedrijven die gebruik maakte van de lange vrachtschepen is Dam Beton in Akkrum. Ze krijgen aanvoer van grondstoffen via de vrachtschepen en moeten nu kleinere schepen inhuren en dat vraagt logistiek om de nodige aanpassingen die volgens Henk Dam van Dam Beton niet altijd even gemakkelijk zijn. Bovendien vervoert het bedrijf ook heipalen over het water. Die zijn lang van stuk en dan is het vervoer in lange vrachtschepen ideaal.

Henk Dam: "We willen ook meer van onze producten afzetten per schip, vooral naar het westen." Hij vindt het besluit van de Staten jammer. "Dat houdt in dat we meer schepen moeten laten varen. Dat kost meer, maar geeft ook meer CO2-uitstoot dus zijn onze duurzaamheidseisen ook moeilijker te halen. "